Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Investiții și Piețe de Capital"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 407

 
cipc@ase.md

 
secretariat: (022) 402-859

Un factor important în dezvoltarea studenţilor ca viitori specialişti sunt activităţile extracurriculare organizate atât de către studenţi, cât şi de cadrele didactice ale catedrei IPC. Scopul acestor activităţi este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea studenţilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul universitar, oferirea de suport pentru reuşită în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.

În vederea diversificării modalităţilor de studiere şi aprofundare a cunoştinţelor acumulate la orele teoretice şi practice, catedra organizează o varietate de manifestări cu tematici corespunzătoare.

Un punct forte în activităţile extracurriculare au constituit-o seria de concursuri intelectuale "Brain-Ring", cu genericul "Piaţa de capital: prezent şi viitor".

Activitatea curatorilor de grupe studenţeşti.

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, săli de concerte – organizate cu grupele ghidate de către profesorii catedrei „Investiţii şi Pieţe de Capital” – constituie un mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru.

Activităţile extracurriculare sunt apreciate  atât de către studenţi, cât şi de factorii educaţionali în măsura în care :

 • valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile proprii;
 • organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber, contribuind la optimizarea procesului de învăţământ ;
 • formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ;
 • participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o activitate susţinută;
 • au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup;
 • sunt caracterizare de optimism şi umor;
 • creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor;
 • urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ;
 • contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii studenţilor.

Îndrumătorii grupelor academice,
Ciclul I-Licenţă, din cadrul Facultăţii „Finanţe”,
catedra „Investiții și Piețe de Capital”,
în anul universitar 2016-2017

Numele, prenumele cadrului didacticGrupa
Roşca Marcelina, lector sup. univ. FB 164
Costova Natalia, lector univ. FB 154
Conencov Olga, lector sup. univ. FB 157
Marianciuc Aurelia, lector sup. univ. FB 145
Suhovici Ana, conf. univ., dr. FB 148
Principiile conclucrării îndrumător-student, sunt:
 • Respect reciproc;
 • Abordare individuală a studentului;
 • Implicare activă a studenţilor în activitatea academică, individuală şi extracurriculară;
 • Promovare a culturii și valorilor etice ale ASEM și naționale;
 • Confidenţialitate;
 • Colaborare, cooperare şi sinergie creativă;
 • Stimulare a autoguvernării studențești.

Îndrumătorul, în colaborare cu decanatul facultății, are rolul de organizator și coordonator al activităţilor academice şi extracurriculare ale studenților.