Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Banci și Activitate Bancară"