Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Teorie și Politici Economice"

Aurelia TOMȘA
Aurelia TOMȘA

Conferențiar universitar, doctor în economie
șef catedră Teorie și Politici Economice

Bine ați venit pe site-ul Catedrei"Teorie și Politici Economice" a facultății "Economie Generală și Drept"

Stimați vizitatori, actuali sau viitori prieteni ai catedrei „Teorie și Politici Economice", ne face plăcere să vă adresăm salutul nostru și să vă prezentăm, succint, direcțiile de activitate ale catedrei noastre.  Catedra „Teorie și Politici Economice", responsabilă de programul de studii „Economie Generală", considerată a fi una din catedrele de bază a ASEM, cu absolvenți care ne fac cinste. Catedra își orientează programul de activitate spre atingerea obiectivelor în domeniul asigurării calității procesului de învățământ, valorificării potențialului corpului profesoral, eficientizarea ofertei noastre educaționale și oferirea studenților cele mai bune condiții de studii.

Vă invităm să parcurgem împreună calea împlinirii plenare prin cunoștințe, învățare, autodescoperire și realizări în domeniul fascinant: ECONOMIE.