Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Management Social"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 609

 
adresa@email

 
 (022) 402 734
402 733

Catedra “Management social” a fost creată în 1994 în baza catedrei “Economia muncii”, care a fost fondată, la rândul ei, în anul 1970 în cadrul facultății de “Inginerie - economică“ din cadrul Institutului Politehnic „Serghei Lazo” din Chișinău. În acea perioadă misiunea catedrei consta în pregătirea cadrelor economice la specialitatea „Economia muncii”. Chiar de la bun început, domeniul prioritar de activitate al catedrei a fost pregătirea specialiștilor cu studii superioare specializați în domeniul raporturilor de muncă, precum și cercetarea științifică în domeniul economiei muncii.

În septembrie 1991, în după înființarea primei instituții superioare de învățământ economic superior din Moldova, catedra "Economia muncii" devine parte componentă a Academiei de Studii Economice din Moldova, domeniul de interese rămânând același, fiind doar ajustat la noile exigente ale economiei concurențiale. În această perioadă catedra explorează și dezvoltă un nou domeniu de activitate, grație imensei și valoroasei contribuții a profesorului Ovidiu Bădina, pe atunci directorul Institutului Național de Sociologie „Insoc” – Cercetarea sociologică. În acest context catedra deschide o nouă specialitate interdisciplinară de formare profesională - „Economie și sociologie” care s-a menținut până în 1994.

În 1994 catedra „Economia muncii” a fost redenumită în „Management social”, iar în baza precedentei specialități - “Economia muncii” a fost fondată noua specialitate - “Economia și sociologia resurselor umane”, redenumită ulterior (în 1999) în „Economia și managementul resurselor umane”.

Noile rigori ale economiei concurențiale a impus extinderea domeniului de activitate al catedrei. În afară de pregătirea specialiștilor în domeniul economiei și managementului resurselor umane (domeniul inițial de activitate), din 1999 catedra a pregătit specialiști și în domeniul „Managementului social”.

Din 2001 un nou domeniu de interes pentru catedră a fost și pregătirea specialiștilor în domeniul „Managementului administrației publice”.

În anul 2002, în urma unei modernizări structurale a Academiei de Studii Economice din Moldova, Catedra „Management social” a devenit parte componentă a facultății „Economie Generală și Drept”.

În prezent catedra are în calitate de misiune pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul „Administrației publice”, „Asistenței sociale” și a ”Managementului resurselor umane” la ciclul 1 licență și la ”Managementului administrației publice”, ”Managementul și Dezvoltarea Resurselor Umane” la ciclul 2 masterat, precum și realizarea diverselor cercetări științifice în domeniul Economiei muncii, Managementului resurselor umane, Politicilor sociale, Administrației publice etc. .