Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Management Social"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 609

 
adresa@email

 
 (022) 402 734
402 733
vaculovschi

Dorin VACULOVSCHI
şef-catedră „Management Social”

Stimați vizitatori, Bine ați venit pe pagina WEB a Catedrei "Management social"

Ne face o deosebită plăcere să vă salutăm și să Vă prezentăm activitatea și realizările catedrei.

Catedra „Management social” este o catedră pentru care interdisciplinaritatea reprezintă o condiţie de bază atât în realizarea cercetărilor științifice, cât şi în formarea profesională a specialiştilor. Or, specialitățile de care este responsabilă catedra – „Administrație publică”, „Managementul resurselor umane”, „Asistenţa socială”au un pronunțat conținut interdisciplinar.

Profesorii catedrei au o atitudine binevoitoare faţă de studenţi şi tind să asigure o atmosferă de confort psihologic atât în timpul lecțiilor desfășurate, cât și pe parcursul altor activități din cadrul catedrei.

Activitatea de cercetare ştiinţifică este realizată prin intermediul Laboratorului de Cercetări Sociologice „O. Bădina”, care este o parte componentă a catedrei. În cadrul catedrei activează şi un cerc studenţesc, iar studenţii, membri acestui cerc, fiind pregătiţi de profesori, participă cu deosebit interes și succes la fiecare ediție a Conferinței Tinerilor Cercetători organizate, anual, în cadrul ASEM.

Cu ajutorul acestei pagini dorim să sporim transparența și calitatea procesului de formare profesională din ASEM, inclusiv din cadrul catedrei „Management social”. Vă invităm la colaborare, suntem deschiși pentru aprecierile și sugestiile dvs.

Navigare plăcută!

Cu urări de bine, din partea colectivului catedrei „Management social”,
șef catedră, doctor, conf. univ. Dorin Vaculovschi

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68