Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Management Social"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 609

 
adresa@email

 
 (022) 402 734
402 733

Ciclul I - Licență

Asistenta sociala a grupurilor
Asistenta sociala individualizata
Dezvoltare comunitara
Dezvoltare regionala
Economia sectorului public
Fundamentele managementului resurselor umane
Management public
Management urban
Managementul resurselor umane
Managementul serviciilor publice
Organizarea ergonomică a muncii
Piața muncii
Politici de resurse umane
Politici publice
Politici sociale
Psihologie organizațională
Psihologie social-economica
Sociologie
Standardizarea muncii
Teoria științei administrative I
Teoria științei administrative II
Urbanism si amenajarea teritoriala
Asistenta sociala a persoanelor marginalizate social
Management in sfera sociala
Medicina sociala
Psihologie juridica
Dezvoltare umana
Managementul relațiilor de munca si securității muncii

Ciclul II - Masterat

Analiza politicilor publice
Auditul personalului
Economia muncii
Economia sociala
Ergonomie
Gestiunea proprietății publice
Instituții politico-administrative europene
Managementul recompenselor
Managementul resurselor umane
Managementul resurselor umane in administrația publica
Managementul resurselor umane in sectorul public
Migrație si dezvoltare
MRU internațional
Relații externe in administrația publica
Sisteme administrative comparate
Sisteme economice comparate
Sociologia organizației
Sociologie demografica
Staffingul personalului
Managementul relațiilor cu angajații
Coatching
Dezvoltare economica locala si gestiunea comunităților urbane
Economia resurselor umane
Evaluarea performantelor si dezvoltarea RU
Managementul resurselor umane in industria turismului si serviciilor hoteliere
Managementul performantei

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68