Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Drept Public"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 908

 
alexandrarmeanic@yahoo.com
alina885@yandex.ru
 
şef catedră:(022) 402-880
GSM: 069121234
 Subiectele la examenul de licență Specialitatea "Drept" Anul 2013:Disciplina "Drept financiar-fiscal" 
Disciplina "Drept financiar-fiscal" 

 

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68