Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Drept Privat"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 909

 
catedra.dpr@ase.md

 
şef catedră:(022) 402-780
Secretariat: (022) 402-781
maslo

Liliana Rotaru-Maslo
conf. univ., doctor în drept,
şef-catedră „Drept Privat”

Catedra de Drept privat este o unitate structurală a Academiei de Studii Economice din Moldova şi funcţionează în baza Constituţiei Republicii Moldova, legilor organice în domeniul învăţământului, Cartei ASEM şi altor reglementări proprii.

Scopul principal al Catedrei este pregătirea şi perfecţionarea la nivel superior a specialiştilor şi cadrelor ştiinţifice în domeniul dreptului, promovarea cercetărilor ştiinţifice şi implementarea lor în practică.

Catedra de Drept a fost formată în anul 1993, conducerea catedrei fiind pusă în sarcina profesorilor V. Volcinschi; V. Palii; E. Donos;  L. Rotaru-Maslo.

Misiunea şi obiectivele catedrei

Catedra „Drept privat” din cadrul ASEM are misiune didactică şi de cercetare.

Cu cât societatea devine mai complexă, cu atât nevoia de drept este mai mare, iar sintagma ubi societas, ibi jus mai adevărată. La rândul său, Dreptul depăşeşte cu mult simpla noţiune de justiţie, reprezintă ceva dincolo de un simplu corpus de reguli şi se analizează, mai ales, ca un mod de organizare socială, ceea ce implică o perspectivă unitară ca matrice a unei societăţi. Astfel juristul rămâne perceput, înainte de toate, ca un „tehnician” şi adesea ca un simplu „agent” al puterii.

Pe linia activităţii didactice se urmăreşte, în primul rând, pregătirea de specialişti în domeniul „Drept”, pentru acoperirea cerinţelor pieţei forţei de muncă cu specialişti în domeniul respectiv, iar în al doilea rând, Catedra este preocupată de extinderea formelor de pregătire în formă masterală, postuniversitară.

În acest context, Catedra Drept privat este preocupată de realizarea unui cadru curricular adecvat desfăşurării unui proces de învăţământ modern, orientat spre continuarea formării de specialişti care să se impună în activitatea practică prin calitatea şi cantitatea cunoştinţelor dobândite în perioada studiilor în aşa fel, încât numărul celor care vor deveni magistraţi, avocaţi, notari, consilieri juridici să înregistreze creşteri semnificative.

Catedra vizează accentuarea activităţii de cercetare-învăţare, asigurând un cadru oportun şi echilibrat între cele două direcţii de dezvoltare.