Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Drept Privat"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 909

 
catedra.dpr@ase.md

 
şef catedră:(022) 402-780
Secretariat: (022) 402-781

Cercetările ştiinţifice ale catedrei sunt efectuate în baza temei „Protecția persoanei în cadrul societății informaționale.”

Pe parcursul ultimilor cinci ani colaboratorii catedrei au publicat peste 100 de articole ştiinţifice,  manuale, suporturi de curs, caiete de seminare - 6.

Membrii catedrei au participat la mai mult de 35 de simpozioane ştiinţifice atât republicane, cât şi internaţionale.

Pe parcursul ultimilor cinci ani la conferinţele ştiinţifice-studenţeşti au participat peste 500 de studenţi care îşi fac studiile la specialitatea „Drept”. În urma participării la aceste conferinţe o bună parte din lucrările prezentate au fost publicate ca articole ştiinţifice, iar altele au fost premiate.

Colaborări cu alte universităţi şi agenţi economici

Catedra „Drept privat” acordă o mare atenţie modernizării procesului de instruire. În acest scop sunt utilizate contactele active cu universităţile de profil din ţară (Universitatea de Studii Europene, Universitatea Liberă Internațională, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport etc).

Catedra colaborează şi cu agenţii economici (Direcția Generală de Urmărire Penală; Biroul sociat de vocați,,PB & Partners;Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova; Compania de Asigurări ,,Garanție,, SA; Compania Internațională de Asigurări ,,ASITO,, SA; Uniunea Avocaților din Republica Moldova; Ministerul Muncii Protecției sociale și Familiei; Copnsiliul Superior al Magistraturii; Institutul pentru Drepturile Omului din Republica Moldova) în baza contactelor încheiate se organizează practica de inițiere în specialitate, practica de producție și de licență, dar și realizarea  proiectelor de specialitate, tezelor de licenţă a studenţilor.

Colaborarea se desfăşoară în următoarele direcţii:
  1. colaborarea ştiinţifică – prin participarea la diverse simpozioane şi conferinţe ştiinţifice , mese rotunde
  2. colaborarea metodică – prin avizarea şi recenzarea reciprocă a programelor de instruire(manuale, caiete de seminar, indicaţii metodice la disciplinele catedrei).