Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Comunicare Economică și Didactică"

Programul ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

În conformitate cu misiunea și obiectivele strategice ale ASEM, acest program de formare profesională este orientat spre realizarea cerinţelor majore înaintate de piaţa forţei de muncă și are scopul de a forma comunicatori, manageri performanţi cu abilități în domeniul comunicării, manageri de resurse  umane, analişti, operatori în comunicare, comunicatori (purtători de cuvânt în cadrul unităţilor economice, organizatori de evenimente etc.),  consilieri de imagine, consultanţi în comunicarea economică, consilieri şi consultanţi în afaceri, trimişi speciali la diferite foruri şi manifestaţii internaţionale, fiind înzestraţi cu abilităţi ce le-ar permite  să practice în mod adecvat comunicarea economică, analişti economici.

Specialiştii instruiţi la specialitatea/specializarea menţionată pot activa, de asemenea, în funcţie de manageri în cadrul redacţiilor publicaţiilor periodice, la posturile de radio şi televiziune, având ca preocupări  principale atât problemele economice ale Republicii Moldova, cât şi problemele integrării ţării în comunitatea europeană.

În procesul de elaborare a programului au fost parcurse următoarele 5 etape:

  1. Fundamentare (stabilirea elementelor de intrare). S-a efectuat: analiza documentelor normative şi reglatoare cu referire le procesele educaţionale în învăţământul superior; analiza prealabilă referitoare la nevoile specifice exprimate de clienţi, beneficiari și parteneri (cadre științifico-didactice, absolvenți, studenți şi firme sau organizaţii interesate); analiza celor mai noi direcţii de dezvoltare în domeniul de formare; analiza comparativă a planurilor de studii pe baza unor modele de la universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate; analiza metodologiilor specifice actuale de predare în domeniu;  analiza şi evaluarea prealabilă a propunerilor venite din partea unor specialişti externi/studenţi; analiza neconformităţilor constatate pe parcursul anilor universitari precedenţi;
  2. Predeterminarea rezultatelor (elemente de ieşire) – au fost stabilite rezultatele învățării (competenţele), pe care trebuie să le atingă studenții, prin alegerea dintr-o gamă largă de finalităţi a acelora relevante pentru studenți şi piaţa forţei de muncă;
  3. Asigurarea unui proces relevant de învăţare –  s-a luat decizia asupra modului în care studenții trebuie să fie sprijiniţi pentru a atinge finalitățile de studiu. Au fost stabilite şi selectate: unităţile de curs adecvate pentru formarea competenţelor proiectate; volumul de muncă necesar (punctele credite) pentru realizarea fiecărui curs; consecutivitatea și modalitatea predării cursurilor;
  4. Stabilirea modului de evaluare – s-a luat decizia asupra modului în care se va determina dacă şi când studenții au atins finalitățile de studiu proiectate;
  5. Redactarea, analiza, verificarea, validarea și aprobarea planului de studii.