Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Comunicare Economică și Didactică"

Membrii catedrei întreţin relaţii de colaborare ştiinţifico-didactice cu Instituţii universitare din Republica Moldova şi de peste hotarele ei, colaborând în diverse activităţi ştiinţifice: susţinerea de teze de doctor, organizarea conferinţelor ştiinţifice şi  meselor  rotunde, participarea la stagii şi traininguri etc.:

  • Institutul de Lingvistică al A.Ş.M.;
  • Centrul ProDidactica;
  • Centrul Naţional de Terminologie;
  • Institutul de Ştiinţe  ale Educaţiei;
  • USM;
  • UCCM;
  • ASE Bucureşti;
  • Universitatea Lingvistică de Stat din Minsk;
  • Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, România;
  •  Universitatea Alexandru I. Cuza din Iaşi, România;