Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Comunicare Economică și Didactică"

ced1m

 

În anii 1991-1994, în cadrul ASEM, se simţea tot mai mult nevoia înfiinţării unei catedre specializate în comunicare oficială, ceea ce a condus spre instituirea ei, în 1994, cu numele de: Corespondenţă economică şi limbaje de specialitate.

Începînd cu 24.08.02 catedra a preluat numele de Instruire economică şi comunicare de afaceri, devenind locul spre care se îndreapta preferinţa studentului spre a-şi realiza aspiraţia ce ţine de performanţa comunicării, căci aici se sădeşte cunoaşterea, cultura, frumuseţea, plăcerea comunicării eficiente şi dorinţa de înălţare

Membrii catedrei Instruire economică şi comunicare de afaceri au avut nobila misiune de a pregăti viitori profesori de ştiinţe economice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar din Republica Moldova.

În cadrul specialităţii „Instruire economică” s-a produs o schimbare de concepţie asupra conţinutului (curriculum-ului) învăţământului universitar. Modificarea a avut loc în două sensuri: al apropierii învăţămîntului universitar de cel preuniversitar (în virtutea specificului specialităţii) şi al modernizării învăţământului ca atare.

Pe parcursul a 23 de ani de activitate, catedra a evoluat considerabil, dobândind o valoroasă experienţă şi recunoaştere în mediul universitar şi de afaceri din Republica Moldova.

Din 2011, catedra prea numele de Comunicare economică şi didactică, în prezent fiind parte integrată a facultăţii „Economie Generală şi Drept”.

Principala misiune a catedrei, în funcţie de specificul disciplinelor şi al activităţii didactice desfăşurate în A.S.E.M., constă în a asigura predarea disciplinelor de comunicare economică şi didactică.

Obiectivele vizate de catedra „Comunicare Economică şi Didactică:
 • pregătirea unor specialişti competenţi în domeniul comunicării manageriale, de afaceri şi al predării disciplinelor economice;
 • crearea şi dezvoltarea competenţelor pertinente profesiei de manager, de consilier în comunicare, de cadru didactic şi anume:
  • competenţe de comunicator: stăpânire foarte bună a resurselor limbajului  verbal, paraverbal şi  nonverbal în comunicarea managerială, de afaceri şi didactică;
  • competenţe de aplicare a metodelor şi tehnicilor de persuasiune;
  • competenţe de mediator pentru managementul conflictelor;
  • competenţe de comunicare interculturală şi internaţională;
  • competenţe de elaborare şi aplicare a discursului retoric;
  • competenţe de redactare a corespondenţei administrative, juridice şi de afaceri;
  • competenţe de comunicare didactică, de aplicare a metodelor şi strategiilor didactice la predarea disciplinelor economice;
 • formarea de specialişti care posedă abilităţile necesare comunicării în economie, îndeosebi în mediul de afaceri, pentru prevenirea crizelor de comunicare şi de imagine, dar şi pentru gestionarea lor;
 • formarea specialiştilor în comunicarea economică şi relaţii publice,  cu scopul redării informaţiilor economice în plan mediatic, sprijinind valorile democratice. 
De asemenea, sunt urmărite formarea de competenţe generale (transferabile), indispensabile oricărei profesii, şi foarte apreciate pe piaţa muncii:
 • capacităţi de analiză şi sinteză;
 • capacitatăţi de asimilare critică, prelucrare şi exploatare a informaţiei teoretice;
 • capacităţi de a percepe corect şi de a exploata eficient tendinţele sociale şi economice de imagine şi conţinut.