Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Comunicare Economică și Didactică"

ced2m1

Organizarea cercetării ştiinţifice în cadrul catedrei „Comunicare Economică şi Didactică” reprezintă una dintre priorităţile strategice ale catedrei şi i se acordă o atenţie deosebită.

Fiecare titular al catedrei are anumite interese de ordin ştiinţific, un cerc concret de probleme, la care lucrează de mai mult timp, dar care, în general, sunt axate în jurul problemelor fundamentale de cercetare ştiinţifică ale catedrei. Direcţiile de cercetare ştiinţifică ale catedrei sunt concentrate asupra următoarelor aspecte:

 • Probleme actuale ale comunicării de afaceri, manageriale, interculturale, didactice;
 • Probleme ale evoluţiei şi statornicirii terminologiei economice în Republica Moldova;
 • Particularităţi ale limbajului economic;
 • Probleme actuale ale predării disciplinelor economice şi disciplinelor de comunicare;

Fiecare dintre direcţiile de cercetare enumerate mai sus se realizează în cadrul grupurilor de cercetare, fiind coordonate, corespunzător, de dr. prof. univ. Raisa Borcoman şi dr. conf. univ. Cepraga Lucia.

În prezent, problemele fundamentale de cercetare ştiinţifică ale catedrei constituie studii independente şi se realizează în baza a două teme, valorificarea cărora este planificată pentru câţiva ani, respectiv:

 1. „Comunicarea globală – între demers şi strategie;
 2. „Studiu asupra evoluţiei terminologiei de specialitate în Republica Moldova”.

Catedra „Comunicare economică şi didactică” a organizat un şir de conferinţe naţionale şi mese rotunde, materialele cărora au fost publicate în culegeri, respectiv:

 • Conferinţa ştiinţifico-didactică: „Terminologie şi limbaje economice”;
 • Conferinţa ştiinţifico-didactică: „Arta comunicării – necesitate stringentă în societatea contemporană”;
 • Conferinţa  didactico-ştiinţifică: „Aspecte ale didacticii moderne în instruirea cadrelor de profil economic”;
 • Conferinţa metodico-ştiinţifică: „Învăţământul universitar din Republica Moldova: dezvoltare şi tendinţe de formare în context european”;
 • Conferinţa Ştiinţifico-Practică Naţională cu Participare Internaţională „Dimensiunile comunicării în contextul integrării europene a Republicii Moldova”;

În ultimii cinci ani de activitate didactico-ştiiţifică, profesorii catedrei au publicat peste 10 manuale şi cursuri universitare şi numeroase articole ştiinţifice în diverse culegeri şi reviste de specialitate.