Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Comunicare Economică și Didactică"

utile2017

Stimați colegi, Dragi studenți,

Din pasiunea pentru cuvântul viu, într-o deosebită zi de vineri, 28 aprilie 2017,
Vă invităm la Masa rotundă să tălmăcim împreună

Arta de a ține un discurs eficient.

Începând cu ora 1300, în incinta blocului F, sala 103, ASEM,
Vă așteptăm cu plăcere să plantăm semințele unui discurs de succes!

Gazda acestui eveniment: Catedra Comunicare Economică și Didactică

 

Catedra Comunicare Economică şi Didactică
Vă invită, cu deosebita plăcere, să participaţi la Masa rotundă

Arta de a ţine un discurs eficient

28 aprilie 2016

Întrunirea ştiinţifico-didactică îşi propune, prin abordarea unor teme de maximă actualitate, în baza dialogului constructiv dintre mediile implicate (academic, administrativ,  antreprenorial), următoarele Obiective:

  • Conştientizarea publicului larg, în special a tinerei generaţii, cu privire la pragmatismul  comunicării şi al terminologiei în procesul de integrare în societatea economică actuală;
  • Promovarea educaţiei prin discursuri publice;
  • Îmbunătăţirea accesului pentru cercetători şi factorii de decizie la informaţiile legate de  ştiinţele comunicării.

Adresabilitate:  cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, cercetători, studenţi, profesionişti şi  toţi cei interesaţi în domenii care se subsumează temelor generale ale conferinţei.

Limbile de comunicare ale conferinţei:  româna,  rusă. 

Avantajele principale ale participării la masa rotundă:

Posibilitatea de a extinde baza de cunoştinţe în domeniu şi de a contribui cu lucrări ştiinţifice pe subiecte foarte variate, fiecare temă oferind deschideri generoase spre numeroase subiecte, care se vor regăsi în mai multe secţiuni;

LOCAŢIE:  A.S.E.M., bl. F, bir. 103,
str. G. Bănulescu - Bodoni, 6, MD-2005, mun. Chişinău; 
Tel.:  (0 22) 402 738; (0 22) 402 737.              

Comitetul de Organizare
  • Cepraga Lucia, dr. conf. univ.
  • Borcoman Raisa, dr. conf. univ.
  • Mancaş Maria, dr. conf. univ.
  • Belous Natalia, lect. univ.