Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Comunicare Economică și Didactică"

Disciplinele coordonate de catedră, destinate studenţilor ce-şi fac studiile la ciclurile licenţă şi masterat sunt următoarele:

Ciclul 0 - Programa analitică (Curriculumul cursului) la disciplinile predate
 • Limba şi literatura română;
 • Limba şi litaeratura română (pentru alolingvi);
 • Limba şi literatura rusă;
Ciclul I - Programa analitică (Curriculumul cursului) la disciplinile predate
 • Arta comunicării și etică profesională
 • Corespondenţă economică;
 • Corespondenţă juridică şi economică;
 • Corespondenţă economică şi secretariat;
 • Comunicare administrativă şi politică;
 • Retorica juridică;
 • Limba latină pentru jurişti;
 • Limba română (pentru allolingvi);
 • Introducere în ştiinţele comunicării;
 • Retorică și argumentaţie în discursul economic;
 • Psihologia comunicării;
 • Comunicare managerială;
 • Comunicare organizaţională;
 • Comunicare administrativă şi politică: câmpuri de aplicare;
 • Strategii de comunicare promoţională;
 • Tehnici de redactare a mesajului economic şi a materialelor de PR;
 • Comunicare în afaceri;
 • Jurnalism economic;
 • Limbajul publicității economice;
 • Managementul comunicării în situații de criză;
 • Comunicarea societală.
Ciclul II - Programa analitică (Curriculumul cursului) la disciplinile predate
 • Comunicare nonverbală;
 • Managementul comunicării în administrația publică;
 • Comunicarea interculturală şi internaţională;
 • Psihologia comunicării manageriale
 • Psihologia comunicării de afaceri
 • Negocieri în afaceri
 • Jurnalism economic;
 • Jurnalism european;
 • Tehnici de persuasiune şi de influenţare în comunicarea economică;
 • Gestiune crizelor de comunicare;
 • Reportajul economic;
 • Redactarea stilistică a mesajului economic mediatic;
 • Comunicare antreprenorială;
 • Jurnalism economic on-line;
 • Limbaj publicitar;
 • Psihologia comunicării didactice;
 • Pedagogie generală şi comparată;
 • Didactica specialităţii;
 • Comunicarea nonverbală pentru manageri şi oamenii de afaceri;
 • Managementul comunicării în administraţia publică;
 • Comunicare şi gestiunea carierii;
 • Deontologia comunicării economice;
 • Negocieri în afaceri economice internaţionale.
Doctorat - Programa analitică (Curriculumul cursului) la disciplinile predate
 • Deontologie şi comunicare ştiinţifică;
 • Gestiunea carierii.