Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Comunicare Economică și Didactică"

 

Perioada

Tipul FormăriiFurnizorulLocul
Svetlana Bîrsan, conf. univ., dr.,
1 01 - 08 august 2015 Professional development sessions
Innovational Management as an Instrument of Educational Quality Improvements in the Context of Modernization” - 54 hours;
DGETS,
ZÁKLADINÍ ŽKOLA
Praga, Cehia
2 25 - 27 august 2015 Training:
Arta comunicării eficiente” - 12 ore;
C.A.O.B.C., Chişinău, RM
3 26.09.2015 - 03.10.2015 The international seminarPartnership for improving quality management in education and connecting the pre-university institution to the possible process of change and innovation”– 75ore DGETS
ANETXA
Greece
4 31.10. 2016-07.11.2016 The international seminarSviluppo delle competenzeculturali e civiche per l՚apperedimento per tutta la vita” - 60 ore DGETS Verona ed a Venezia
5 03.12.2016 –
15.01.2017
Training:
„Programare Neuro-Lingvistică și comunicare paraverbală”
ANLP din RM Chişinău, RM
Lucia Cepraga, conf. univ., dr.,
1 06 martie 205 Training de vânzări ”ConluxArt” S.R.L. Chișinău, RM
2 14 martie 2015 Training:
Elaborarea itemilor ce evaluează competențe specifice disciplinei”– 3 ore.
Ministerul Educației al RM Chișinău, RM
3 01 - 08 august 2015 Professional development sessions
Innovational Management as an Instrument of Educational Quality Improvements in the Context of Modernization” - 54 hours;
DGETS,
ZÁKLADINÍ ŽKOLA
Praga, Cehia
4 25 - 27 august 2015 Training:
Arta comunicării eficiente” - 12 ore;
C.A.O.B.C., Chişinău, RM
5 26.09.2015 - 03.10.2015 The international seminarPartnership for improving quality management in education and connecting the pre-university institution to the possible process of change and innovation”– 75ore DGETS
ANETXA
Greece
6 aprilie 2016 Atelier didactic
Rolul poveștilor în formarea competenței de comunicare în limba română ca limbă nematernă” - 4 ore
Ministerul Educației al RM Chişinău, RM
7 21 august - 28 august 2016 Cursuri de formare continuă:
Predarea - învățarea integrată a conținutului și a limbii române ca limbă străină în cadrul disciplinelor socio-umane”
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Galați, România
8 17.10. 2016 - 23.10. 2016 Stagiu de formare
a formatorilor în metodologia CLIL
Ministerul Educației al RM Chişinău, RM
10 03.12.2016 –
15.01.2017
Training:
„Programare Neuro-Lingvistică și comunicare paraverbală”
ANLP din RM Chişinău, RM
Elvira Jorovlea, lect. univ., dr.,
1 Iunie, 2011 Stagiul de perfecționare
în cadrul Departamentului de Comunicare
Academia de Studii Economice din București București, România
2 Ianuarie, 2016 Programul de formare continuă „Metode inovative de evaluare a performanţelor studenţilor” ASEM, departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii. Chişinău, RM
3 Februarie, 2016 Seminarul internațional „Гармоничные отношения в семье. Преодоление кризисов в партнерстве” Proiectul АллатРа Chișinău, RM
4 Ianuarie, 2017 Programul de formare continuă „Deontologia și eficiența comunicării didactice departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii Chișinău, RM