Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Comunicare Economică și Didactică"