Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Comunicare Economică și Didactică"

Şef catedră: Borcoman Raisa, prof. univ., doctor
Laborant superior:  Bucos Natalia

  1. Bârsan Luminiţa, conf. univ., doctor
  2. Cepraga Lucia,  conf. univ., doctor
  3. Vicol Liliana, conf. univ., doctor
  4. Mancaş Maria, conf. univ., doctor
  5. Căruntu Nina, conf. univ., doctor
  6. Jorovlea Elvira, lect. univ., magistru, doctor
  7. Belous Natalia, lector super. univ.
  8. Radu Galina, lector univ.
  9. Paduraru Ecaterina, lector univ.