Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Tehnologii Informaționale"

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59
bloc B, et. 3, bir. 307, 308

 
catedra.ti@ase.md

 
022-402-948 - secretariat
022-402-947 - șef-catedră
Planul de învăţământ
Ciclul II – studii superioare de masterat, nivelul de calificare ISCED - 7

Facultatea: Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
Domeniul general de studii: 526. Inginerie şi activităţi inginereşti
Programul de master: Administrarea și securitatea produselor program
Numărul total de credite de studiu: 90
Titlul obţinut: Master în Tehnologii Informaţionale
Baza admiterii: Diploma de licență sau un act echivalent de studii, diploma de studii superioare.
Limba de instruire: Română, rusă
Forma de organizare: Învăţământ cu frecvenţă

Calendarul universitar (în săptămâni)
Anul de studiiActivităţi didacticeSesiuni de exameneStagii de practicăVacanţe
Sem. ISem. IISem. ISem. IIIarnăPrimăvarăVară
I 15 15 2 2 - 3 1 10
II 1 - 1 - 5 1 - -
Planul procesului de studii pe semestre/ani de studii
CodDenumirea unităţii de cursTotal oreInclusiv oreForma de eva-luareNr. credite de studii
Contact directStudiu indivi-dual
Totaldin care
Prel.Sem.Lab.
Anul I - Semestrul I
F.01.O.01.63 Modelarea datelor: Data mining şi warehousing 150 48 24   24 102 E 5
F.01.O.02.63 Baze de date semistructurate 150 48 24   24 102 E 5
S.01.O.03.61 Tehnologii avansate de reţea 150 44 16   28 106 E 5
F.01.O.04.63 Infrastructura sistemelor informatice  150 48 24   24 102 E 5
F.01.O.05.63 Verificarea şi validarea produselor program  150 48 16   32 102 E 5
F.01.O.06.63 Protocoale criptografice 150 48 24   24 102 E 5
Total unități de curs obligatorii 900 284 128   156 616 6E 30
Unități de curs la liberă alegere
S.01.L.07.33 Limbi moderne de afaceri 150 32 32     118 E 5
Anul I - Semestrul II
F.02.O.08.63 Sisteme informatice cognitive 150 48 16   32 102 E 5
F.02.O.09.63 Managementul proiectelor IT 150 48 24   24 102 E 5
S.02.O.10.63 Sisteme informatice pe bază de pachete  150 48 16   32 102 E 5
S.02.O.11.63 Securitatea multimedia 150 48 24   24 102 E 5
Total unități de curs obligatorii 600 192 80 12 100 408 4E 20
O unitate de curs opțională I
S.02.A.12.63 Procesarea informaţiei vizuale 150 48 16   32   E 5
S.02.A.12.63 Sisteme de design Web orientate spre animaţie 150 48 16   32   E 5
O unitate de curs opțională II
S.02.A.13.63 Teoria informaţiei şi analiza datelor 150 44 16   28   E 5
S.02.A.13.61 Sisteme suport pentru decizii 150 44 16   28   E 5
Total unități de curs obligatorii și opționale 900 284 112 12 160 616 6E 30
Total pe anul I de studii 1800 568 240 12 316 1232 12E 60
     Unități e curs la liberă alegere
S.01.L.14.33 Limbi moderne de afaceri 150 32 32     118 E 5
Anul II - Semestrul III
F.03.O.15.63 Metodologia și etica cercetării în domeniul IT 150 24 16 8    126 E 5
S.03.O.16.63 Stagiul de practică 210          210 E 7
S.03.O.17.63 Teza de master 540          540 E 18
Total unități de curs obligatorii 900 24 16 8    876  3 E 30
Total pe anul II de studii 900 24 16 8    876  3 E 30
TOTAL GENERAL pe anii de studii 2700 592       2108 15 E 90
Examenul de FINALIZARE
Nr. crt.Denumirea activităţiiPerioada
1. Susţinerea tezei de master Sem. III, Ianuarie
Stagiile de practică
Stagiile de practicăSem.Durata
nr. săpt.
PerioadaNumăr de credite
1. Stagiul de practică III 5 Septembrie -Octombrie 7