Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Tehnologii Informaționale"

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59
bloc B, et. 3, bir. 307, 308

 
catedra.ti@ase.md

 
022-402-948 - secretariat
022-402-947 - șef-catedră

Catedra Tehnologii Informaţionale din cadrul facultăţii Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică (CSIE) a fost fondată în anul 2012, ca succesoare a catedrei Bazele Informaticii Economice, având misiunea de a asigura formarea specialiştilor în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi al Securităţii Informaţionale. Totodată, catedra este responsabilă de cursurile ce ţin de informatică, predate la ciclul 0 şi ciclul I-licenţă, pentru toate facultăţile, cu excepţia unor specialităţi de la facultatea CSIE.

În componenţa catedrei Tehnologii Informaţionale activează cadre didactice cu  experienţă în domeniul informaticii, tehnologiilor informaţionale, securităţii informaţionale şi în alte domenii afiliate. Colectivul, implicat în pregătirea specialiştilor de calificare înaltă, este alcătuit din  doctori habilitaţi, doctori, profesori universitari, conferenţiari universitari, lectori superiori, laboranţi.

Membrii catedrei:
Nr./doNumele,
prenumele
Funcţia, gradul,
titlul ştiinţific
Denumirea specialităţii
1 Anatolie Prisăcaru Şef catedră, conf. univ.,dr. Cibernetica matematică
2 Dumitru Todoroi Prof. univ., dr. hab. Asigurarea matematică şi de program
3 Tudor Gâdilica Conf. univ., dr. Metode economico-matematice
4 Ilie Coandă Conf. univ., dr. Mecanica corpului deformabil
5 Sergiu Creţu Conf. univ., dr. Modelarea matematică, metode matematice, produse-program
6 Valentina Căpăţină Conf. univ., dr. Teoria şi metodica instruirii pe obiecte
7 Aureliu Zgureanu Conf. univ., dr.  
8 Victoria Lozan Lector universitar, dr.  
9 Varvara Ţapcov Lector superior  
10 Andrian Prisăcaru Lector universitar  
11 Maria Moraru Lector superior  
12 Elena Zacon Laborant superior  
catedra
Colectivul Catedrei "Tehnologii Informaționale"
DATE ISTORICE:
Evoluţia catedrei:
PerioadaDenumirea catedreiInstituţia de învăţământ
1965-1973 Mecanizarea Evidenţei Contabile şi a Lucrărilor de Calcul Institutul Politehnic din Chişinău
1973-1980 Prelucrarea Mecanizată a Informaţiei Economice Institutul Politehnic din Chişinău
1980-1991 Sisteme Informatice de Gestiune Universitatea de Stat din Chişinău
1991-1994 Sisteme Informatice de Gestiune Academia de Studii Economice a Moldovei
1994-2012 Bazele Informaticii Economice Academia de Studii Economice a Moldovei
2012- Tehnologii Informaţionale Academia de Studii Economice a Moldovei
Conducerea catedrei:
PerioadaŞef catedră
1965-1973 dr., conf. univ. Vladimir Iacuşenco
1973-1980 dr., conf. univ. Vladimir Iacuşenco
1980-1982 dr., conf. univ. Tudor Leahu
1982-1990 dr., conf. univ. Vladimir Iacuşenco
1990-1992 dr., conf. univ. Tudor Gâdilica
1992-1994 dr., conf. univ. Tudor Leahu
1994-2012 dr., conf. univ. Tudor Gâdilica
2012- dr., conf. univ. Anatolie Prisăcaru