Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Tehnologii Informaționale"