Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Tehnologii Informaționale"

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59
bloc B, et. 3, bir. 307, 308

 
catedra.ti@ase.md

 
022-402-948 - secretariat
022-402-947 - șef-catedră
În prezent la catedră se predau  disciplinele:
 1. Analiza și complexitatea algoritmilor,
 2. Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice,
 3. Bazele securităţii informaţionale,
 4. Economia informaţională tenebră,
 5. Electrotehnica și electronica,
 6. Gestiunea Securităţii Informaţionale,
 7. Informatica
 8. Informatica economică
 9. Informatica Juridică
 10. Ingineria interfețelor de utilizator,
 11. Ingineria Produselor Program,
 12. Limbaje formale şi proiectarea compilatoarelor,
 13. Managementul securităţii informaţionale.
 14. Medii interactive de programare.
 15. Metode criptografice de protecţie a informaţiei,
 16. Metode şi mijloace tehnice de protecţie a informaţiei,
 17. Prelucrarea semnalelor,
 18. Programarea aplicatiilor distribuite,
 19. Programarea aplicaţiilor incorporate,
 20. Programarea paralelă și distribuită,
 21. Protecţia muncii şi a mediului ambiant,
 22. Securitatea informațională a administrației publice,
 23. Securitatea sistemelor de operare,
 24. Securitatea Sistemelor informatice corporative,
 25. Sisteme de operare II,
 26. Sisteme geoinformaţionale,
 27. Teoria sistemelor,
 28. Testarea şi Verificarea Produselor Program,