Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Tehnologii Informaționale"

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59
bloc B, et. 3, bir. 307, 308

 
catedra.ti@ase.md

 
022-402-948 - secretariat
022-402-947 - șef-catedră
Maria Moraru
  1. Modulul PSIHO-PEDAGOCIC, 27.X.2014 – 16.V.2015, Ordin Nr. _165-A din 24.10.2014, (900 ore – numărul de credite (ECTS) – 30).
  2. Modulul „Aplicarea tehnologiilor informaţionale de comunicare în instruire . Sistemul MOODLE”, ASEM, 2016.
Valentina Căpățină
  1. Modulul PSIHO-PEDAGOCIC, 27.X.2014 – 16.V.2015, Ordin Nr. _165-A din 24.10.2014, (900 ore – numărul de credite (ECTS) – 30).
  2. Modulul „Aplicarea tehnologiilor informaţionale de comunicare în instruire . Sistemul MOODLE”, ASEM, 2016.
Victoria Lozan
  1. 10.11.2013 - 8.12.2013 - stagiu de cercetare/documentare la Facultatea de Matematică și Informatică de la Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, în cadrul proiectului DAAD: Center of Excellence for Applications in Mathematics.
Varvara Ţapcov
  1. Modulul „Aplicarea tehnologiilor informaţionale de comunicare în instruire . Sistemul MOODLE”, ASEM, 2016.