Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Tehnologii Informaționale"

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59
bloc B, et. 3, bir. 307, 308

 
catedra.ti@ase.md

 
022-402-948 - secretariat
022-402-947 - șef-catedră
Anatol PRISĂCARU
 1. Prisăcaru A.  Decompoziţii ale domeniilor izotetice în papalelipipede. În culegerea: Competivitate şi inovare în economia cunoaşterii: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 24-28 septembrie 2010, volumul I, Chişinău: ASEM 2011, p.340, 0,2 c.a.
 2. Prisăcaru A., Acoperiri convexe ale submulţimilor de vârfuri din graf. În culegerea: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 28-29 septembrie 2012, volumul II, Chişinău: ASEM 2012, p.32-33, 0,2 c.a.
 3. Prisăcaru A., Referitor la numărul Caratheodory în grafuri simple. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "60 de anide învăţământ economic superior în Republica Moldova prin inovare şi competivitate spre progres economic" (27-28 septembrie 2013), volumul I, Chişinău: ASEM, 2013, ISBN 978-9975-75-667-9, p.395-396.
 4. Prisăcaru A., Subclase de grafuri cu numărul lui Caratheodory egal cu doi. Conferința Internațională "Modelarea matematică, optimizare și tehnologii informaționale" (25-28 martie 2014), volumul I, Chișinău: Atic 2014, ISBN 978-9975-62-365-0, p.191-194
 5. Prisăcaru A., Convexitatea locală  și probleme de acoperire în grafuri triangulate. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Competivitatea și inovarea în economia cunoașterii"  (26-27 septembrie 2014), volumul 3, Chişinău: ASEM, 2014, ISBN 978-9975-75-714-0, p.395-396.
 6. Prisăcaru A., Mulţimi stelate în grafuri. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ,,Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” 25-26 septembrie 2015, VOLUMUL IV, ISBN 978-9975-778-2, p.92-93.
 7. Prisăcaru A., Acoperiri convexe a grafurilor. Conferința Internațională "Modelarea matematică, optimizare și tehnologii informaționale" (22-25 martie 2016), volumul I, ediţia V-a, Chișinău: Atic 2016, ISBN 978-9975-62-364-3, p.299-302.
 8. Prisăcaru A., Refritor la numărul de acoperire convexă pentru grafuri cordale. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Competivitatea și inovarea în economia cunoașterii"  (26-27 septembrie 2016), volumul 3, Chişinău: ASEM, 2016, ISBN 978-9975-75-714-0, p.395-396.
Maria MORARU
 1. CAPAȚINA Valentina, MORARU Maria. “ Informatica economică”, MS Excel 2010, Note de curs, laborator, teste. Chișinău, 2013, Editura “Reclama“, ISBN 978.9975-42-46-4-6, 232 pag.
 2. CAPAȚINA, Valentina, MORARU, Maria. Integrarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în procesul instructiv-educativ. In: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. șt. intern. 23-24 septembrie 2016, Ch.: ASEM, 2016, vol.VI, pp.99-104. ISBN 978- 9975-75-842-0.
 3. CAPAȚINA Valentina, MORARU Maria. Informatica economică, MS Excel&MS Access: Manual. Chișinău: ASEM, 2016, 330 p. ISBN 978-9975-75-840-6.
Valentina CAPAȚINA
 1. COBAN, M., CAPAŢINA, V. Articolul: Avantajul concurenţial-factor determinat al competitivităţii. Analele ASEM, ediţia a XI-a. Nr. 1/2013, Chişinău, 2013. P.36-39. ISBN 978-9975-75-631-0.
 2. CAPAȚINA V., MORARU M., “ Informatica economică”, MS Excel 2010, Note de curs, laborator, teste. Chișinău, 2013, Editura “Reclama“, ISBN 978.9975-42-46-4-6, 232 pag.
 3. BURLACU M., CAPAŢINA V. Articol: “Principiile de utilizarea a tehnologiilor informaţionale în afaceri. Conferinţa Ştiinţifică Internațională “Competitivitatea şi inovarea în economia cunoașterii”, 25-26 septembrie 2015, ASEM. vol. IV, partea a II-a, pp. 59-62, ISBN 978-9975-75-777-5.
 4. CAPAȚINA Gr., CAPAŢINA V. Impulsionarea activităţii turistice-chezăşie a prosperării economice. Conferinţa Internaţională “Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei RM şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, Chișinău, CEP USM, ediţia a 10-a, 30 -31 octombrie 2015, pag. 468-472, ISBN 978-9975-71-711-3.
 5. CAPAȚINA, Gr., CAPAȚINA V., HÂNCU L. Ajustarea politicilor de dezvoltare a turismului național la standardele Uniunii Europene. In: Creșterea competitivității economice în contextual formării societății bazate pe cunoaștere: conf. șt. intern. 28-29 octombrie 2016, Ediția-XI, Ch.: 2016, CEP USM-724 p., pp. 250-258. ISBN 978-9975-71-838-7.
 6. CAPAȚINA, Valentina, MORARU, Maria. Integrarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în procesul instructiv-educativ. In: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. șt. intern. 23-24 septembrie 2016, Ch.: ASEM, 2016, vol. VI, pp.99-104. ISBN 978- 9975-75-842-0.
 7. CAPAȚINA Valentina, MORARU Maria. Informatica economică, MSExcel&MSAccess: Manual. Chișinău: ASEM, 2016, 330 p. ISBN 978-9975-75-840-6.
Aureliu ZGUREANU
 1. CATARANCIUC, S., ZGUREANU, A., Matricele de relaţii multi-are şi numerele prime în criptarea informaţiei, In: Studia Universitatis, nr.7 (57), Chişinău, 2012, pp. 12-16, ISSN 1857-2073.
 2. BULAT, M., ZGUREANU, A., CATARANCIUC, S., CIOBANU, Ia., Криптосистемы на базе ряда Тейлора для булевых функций, In: Modelare matematică, optimizare și tehnologii informaționale: conf, șt. intern., 19-23 martie, 2012. Ch.: Evrica, 20162, pp. 229-250, ISBN 978-9975-4172-3-5.
 3. BULAT, M., ZGUREANU, A., CATARANCIUC, S., CIOBANU, Ia., Encryption systems with wandering keys, In: Information Technologies and Security, int. conf., Oct. 15-16, 2012, Ch.: NCAA, 2013, pp. 238-246.
 4. ZGUREANU, A., MITITELU V., Preparing of the Specialists in Information Security of University and Master Degree Levels at Free International University of Moldova In: Modelare matematică, optimizare și tehnologii informaționale: conf, șt. intern., 19-23 martie, 2012. Ch.: Evrica, 20162, pp. 260-365, ISBN 978-9975-4172-3-5.
 5. BULAT, M., CATARANCIUC, S., ZGUREANU, A., Mulţimi de relaţii multi-are şi criptarea informaţiei, USM, Chişinău, 2013, 211 p., ISBN: 978-9975-71-364-1. (Monografie)
 6. ZGUREANU, Aureliu, Reţelele vehiculare şi securitatea comunicaţiilor, In: Conferința Științifică Internațională ”Sisteme de Transport și Logistică”, 11-13 decembrie, 2013. Ch.: Evrica, 2013, pp. 332-343, 978-9975-4448-4-2.
 7. ZGUREANU, Aureliu, Despre pregătirea specialiştilor în domeniul securităţii informaţiilor. In: Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale: conf, șt. intern., 19-22 martie, 2014. Ch.: Evrica, 2014, pp. 272-278. ISBN 978-9975-62-365-0.
 8. BULAT, M., CATARANCIUC, S., CIOBANU, Ia., IZBAȘ, V., ZGUREANU, A., Derivation of Boolean functions by the blocks method. In: Proceedings of the Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-50, August 19-23, 2014, Ch.,: Insti. of Math. and Comp. Sc., 2014, pp. 318-321. ISBN 978-9975-68-244-2.
 9. ZGUREANU, A., O metodă de calcul a intersecţiilor blocurilor partiţiilor construite pe mulţimea variabilelor funcţiilor booleene. In: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, conf., șt. intern., 26-27 sept., 2014, Ch.: ASEM pp. 106-110. ISBN 978-9975-75-717-1.
 10. BULAT M., CIOBANU, Ia., ZGUREANU, A., O metodă de calcul a submulțimilor de coloană ale funcțiilor booleene reprezentate în forma normală conjunctivă. In: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, conf, șt. intern., 25-26 sept., 2015, Ch.: ASEM, 2015, pp. 118-122. ISBN 978-9975-75-777-5.
 11. ZGUREANU, Aureliu, Probleme de securitate ale aplicațiilor de software IP. In: Modelare matematică, optimizare și tehnologii informaționale: conf, șt. intern., 22-25 martie, 2016. Ch.: Evrica, 2016, pp. 389-399. ISBN 978-9975-3099-8-1.
 12. BULAT, M., CIOBANU, Ia., ZGUREANU, A., An approximate method for calculating a chromatic number of the graph. In: Modelare matematică, optimizare și tehnologii informaționale: conf, șt. intern., 22-25 martie, 2016. Ch.: Evrica, 2016, pp. 54-63. ISBN 978-9975-3099-8-1.
 13. ZGUREANU, Aureliu, Probleme de securitate ale serviciilor de email. In: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf, șt. intern., 23-24 sept., 2016, Ch.: ASEM, 2016, vol. VI, pp. 126-128. ISBN 978-9975-75-842-0.
Victoria LOZAN

I.a. În reviste din străinătate recunoscute:

 1. Ungureanu V., Lozan V. Linear discrete-time set-valued Pareto-Nash-Stackelberg control processes and their principles. In: ROMAI Journal, 2013, vol. 9, No. 1, pp. 185-198. c.a. 0,95. ISSN 1841-5512. (IF(Impact Factor) : 2012 Evaluation Pending)

I.b. În reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil:

 1. Lozan V., Ungureanu V. Computing the Pareto-Nash equilibrium set in finite multi-objective mixed-strategy games. In: CSJM, 2013, vol. 21, No. 2(62), pp. 174-203. c.a. 1,25. ISSN 1561-4042. (Categoria B)
 2. Lozan V., Ungureanu V. The Set of Pareto-Nash Equilibria in Multicriteria Strategic Games. In: CSJM, 2012, vol. 20, No. 1(58), pp. 3-14. c.a. 0,5. ISSN 1561-4042. (Categoria B)
 3. Lozan V. Teoria jocurilor şi relaţiile sociale. În: Studia Universitatis Moldaviae, USM, Chişinău, 2013, nr. 2 (62), p. 23-27. C.a. 0,5. ISSN 1857-2073. (Categoria C)

II. Articole în culegeri ştiinţifice
Culegeri de lucrări ale conferinţelor internationale:

 1. Lozan V., Ungureanu V. Stackelberg equilibria set in multi-matrix mixed strategy. In: Proceedings of International Conference on Intelligent Information Systems (IIS-2013), August 20-23, Chişinău, Moldova, pp. 114-117. c.a. 0,18. ISBN 978-9975-4237-1-7.

III.Materiale / teze la forurile ştiinţifice
III.a. Conferinţe internaţionale în republică:

 1. Lozan V., Ungureanu V. Mulţimea de echilibre Pareto-Nash-Stackelberg în strategii mixte pentru jocurile diadice bicriteriale pe două nivele 2×2×2×2. În: Materialele Conferinţei Internaţionale „Modelare Matematică, Optimizare şi Tehnologii Informaţionale”, Ediţia a IV-a, Vol. I, 25-28 martie 2014, Chişinău: Evrica, 2014, p. 127-135. c.a. 0,46. ISBN 978-9975-62-365-0.
 2. Lozan V., Ungureanu V. Stackelberg equilibrium set in bi-matrix mixed-strategy game and method for its determination. In: International Scientific Conference Mathematics & IT Research and Education (MITRE-2013), Abstracts. August 18-22, 2013, Chişinău, pp. 59-60. c.a. 0,086. ISBN 978-9975-4237-1-7.
 3. Lozan V., Ungureanu V. Pareto optimality in hierarchical games. In: The 20th Edition of the Annual Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2012). August 22-25, 2012, Chişinău: UST, 2012, pp.153-154. c.a. 0,08. ISBN 978-9975-76-090-4.
 4. Lozan V., Ungureanu V. Aspecte algoritmice ale jocurilor ierarhice. În: Materialele Conferinţei Internaţionale „Modelare Matematică, Optimizare şi Tehnologii Informaţionale”. 19-23 martie 2012, Chişinău: Evrica, 2012. p. 70-80. c.a. 0,61. ISBN 978-9975-941-88-4.

III.b. Conferinţe cu participare internaţională:

 1. Lozan V. Jocuri celebre repetate. Conferinţa Ştiinţifică “Integrare prin Cercetare şi Inovare”, Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice, Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti. Chişinău: USM, 26-28 septembrie 2013, p. 143-145. c.a. 0,2. ISBN 978-9975-71-417-4.
 2. Lozan V. Jocuri diadice bicriteriale Pareto-Nash-Stackelberg în strategii mixte. Conferinţa Ştiinţifică cu Participare Internaţională “Interferenţe Universitare – Integrare prin Cercetare şi Inovare”, Rezumate ale comunicărilor, Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti. Chişinău: USM, 25-26 septembrie 2012, p. 204-206. c.a. 0,2. ISBN 978-9975-71-267-5.
Dumitru TODOROI
 1. Todoroi, D., Creative Robotic Intelligences, Editions Universitaires Europeennes, Saarbrucken, New York, 2017, 123 pages. ISBN: 978-3-8484-2335-9
 2. D. Todoroi, E. Nechita, D. Micuşa. BIROTICS. Data processing. Microsoft ACCESS.Teaching Aids and Labs. Second Revised Edition. // Editura ALMA MATER, Bacău, România, 2016, 177 pages. ISBN: 978-606-527-436-5
 3. D. Todoroi, E. Nechita, D. Micuşa. BIROTICĂ. Procesare tabelară. Microsoft EXCEL.Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. // Editura ALMA MATER, Bacău, România, 2016, 250 pagini. ISBN: 978-606-527-486-0
 4. D. Todoroi, E. Nechita, D. Micuşa. BIROTICS. Spreadsheet processing. Microsoft EXCEL. Second Revised Edition. // Editura ALMA MATER, Bacău, România, 2016, 234 pages. ISBN: 978-606-527-4485-3
 5. Todoroi, D., Crearea societăţii conştiinţei, MaterialeleTeleconferinţei Internaţionale a tinerilor cercetători “Crearea Societăţii Conştiinţei”, Ed. a 3-a, 11-12 aprilie 2014, Chişinău, 129 pagini / coord.: Dumitru Todoroi: ASEM (Chisinau, Republic of Moldova), ARA (CalTech, Los Angeles, USA), UAIC (Iashi, România), ISU (Chicago, USA), UB (Bacău, România), UC (Cluj, România), ASE (Bucharest, România). ISBN 978-9975-75-612-6.
 6. Todoroi, D., Micuşa, D., Sisteme adaptabile, Editura Alma Mater, Bacău, România, 2014, 148 pagini. ISBN 978-606-527-347-4
 7. Todoroi, D., Crearea societăţii conştiinţei, Materialele primei Teleconferinţe Internaţionale a tinerilor cercetători “Crearea Societăţii Conştiinţei”, 7-8 aprilie 2012, Chişinău, 169 pages / coord.: Dumitru Todoroi: ASEM, ARA, UAIC, ASE. ISBN 978-9975-75-611-2.
 8. Todoroi, D., Creativity in Conscience Society, LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, 2012, 120 pages. ISBN: 978-3-8484-2335-4
Adrian PRISACARU
 1. Shikimaka, O.; Grabco, D.; Sava, B.A., Elisa, M.; Boroica, L.; Harea, E.; Pyrtsac, C.; PRISACARU, A.; Barbos, Z. Densification contribution as a function of strain rate under indentation of terbium-doped aluminophosphate glass. J Mater Sci. 2016, 51(3), 1409—1417. Doi: 10.1007/s10853-015-9460-8 (IF: 2,371).
 2. PRISACARU, A. Phase transformation and deformation behaviour of Si single crystal under identation creep conditions. În: 8th International Conference on Materials Science and Condenced Matter Physics MSCMP 2016, September 12-16, 2016. ABSTRACTS. Chișinău 2016. 8th International Conference on Materials Science and Condenced Matter Physics MSCMP-2016, September 12-16, 2016.Chișinău, Moldova Republic, p. 161 . ISBN: 978-9975-71-819-6.
 3. BELEI, I.; SHIKIMAKA, O.; GRABCO, D.; SAVA, B.A.; BOROICA, L.; ELISA, M.; PYRTSAC, C.; PRISACARU, A.; POPA, M. Prolonged holding and cyclic loading indentation of aluminophosphate glass: kinetics of deformation. În: 8th International Conference on Materials Science and Condenced Matter Physics MSCMP 2016, September 12-16, 2016. ABSTRACTS. Chișinău 2016. 8th International Conference on Materials Science and Condenced Matter Physics MSCMP-2016, September 12-16, 2016.Chișinău, Moldova Republic, p. 181 . ISBN: 978-9975-71-819-6. (Pr. Inst_Șikimaka).
 4. PRISACARU A., SHIKIMAKA O., HAREA E., BURLACU A., ENACHI M. and BRANISTE T., Nano- and Microscratching as a Potential Method for Texturing the Si Surface. Moldavian Journal of the Physical Sciences, 2015.
 5. Shikimaka, O.; PRISACARU, A.; Burlacu, A. Effect of Long-Term Holding Under Contact Loading on the Specific Features of Phase Changes in Silicon. Mater Sci. 2015, 51(3), 405—411. Doi: 10.1007/s11003-015-9855-3 (IF: 0,195).
 6. Grabco, D.; Shikimaka, O.; Elisa, M.; Sava, B.; Boroica, L.; Harea, E.; Pyrtsac, C.; PRISACARU, A.; Feraru, I.; Barbos, Z.; Vreme, Ia. Effect of Spin Coating Technique on Mechanical Properties of Silicophosphate Thin Film Doped by Neodymium. 3rd Internatiuonal Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. ICNBME-2015, September 23-26, 2015, Chisinau, Republic of Moldova, p. 89—92. Doi: 10.1007/978-981-287-736-9_21.
 7. D. Grabco, O. Shikimaka, M. Elisa, B. Sava, L. Boroica, E. Harea, C. Pyrtsac, A. PRISACARU and Z. Danitsa. Regularities of the formation of the microstructure of phosphate glasses doped with rare earth elements. Moldavian Journal of the Physical Sciences, Vol. 13, N3-4, 2014.
 8. D. GRABCO, A. PRISACARU, O. SHIKIMAKA, E. HAREA, C. PYRTSAC, T. BRANISHTE; Microstructuring of silicon crystal surface for solar cell application. Proceeding of the 8th International Conference “Microelectronics and Computer Science”, October 22-25, 2014, Chisinau, Moldova, p. 117-120.
 9. A. PRISACARU. Effect of rate, load and indenter orientation on the morphology of scratch track on Si. Abstracts of the 7th International Conference MSCMP-2014, Chisinau, p. 154.
 10. SHIKIMAKA, O., GRABCO, D., SAVA, B.A., ELISA, M., BOROICA, L., HAREA, E., PYRTSAC, C., PRISACARU, A., SPOIALA, D.; Micro- and macro-mechanical properties of aluminophosphate glasses depending on their compozition and loading conditions. Book of abstracts of the 7th International Conference MSCMP-2014, September 16-19, 2014, p. 131.
Varvara ȚAPCOV
 1. V.Ţapcov, O.Chicu; „Notițe de curs și lucrări de laborator”
Sergiu CREȚU
 1. Crețu S., Popescu A. Modeling of meaning acquisition based on NL phrases using state transitions, Computer Science Journal of Moldova, vol.23, no.1 (67), Chisinau, 2015, p. 72-84, ISSN 1561-4042.
 2. CREȚU, S., POPESCU, A., Aspecte semantice și pragmatice ale sensului propoziției în limbaj natural // Meridian Ingineresc, N3, Tehnica UTM, Chișinău, 2013, p. 18-23, ISSN 1683-853X.
 3. CREȚU,  S., POPESCU, A., Meaning of the sentence in the natural language: semantic insight // Meridian Ingineresc, N4, Tehnica UTM, Chișinău, 2013, p.46-50, ISSN 1683-853X.
 4. CREȚU, S., POPESCU, A., Definirea semanticii propoziției în limbaj natural // The 7th International Conference, Microelectronics and Computer Science Conference, September 22-24 2011, UTM, Chișinău, 2011, p. 174-177.
 5. CREȚU, S., Abordarea aspectelor intensionale și epistemice ale limbajului natural //Conferința științifică Internațională Competitivitatea și inovarea în economia națională (26-27 septembrie 2014), V. III, ASEM, Chișinău, 2014, p.101-105. ISBN978-9975-75-717-1.
 6. CREȚU,  S.,   Two-Level Modeling of Semantic Competence.,  Conferinţa Ştiinţifică Internațională “Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 25-26 septembrie 2015, ASEM, vol. IV, partea a II-a, pp. 74-76, ISBN 978-9975-75-777-5.
Alte publicatii
 1. Nechita, E., Todoroi, D. “Conscience Society creation. Robot’s sentiments.” In: 25 de ani de reformă economică in Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern., 23-24 septembrie 2016. Chişinău: ASEM,, 2016, pp. 104-112. ISBN 978-9975-75-842-0
 2. Todoroi, D. “About Creativity and Emotional intelligence energetic measures.” In: 25 de ani de reformă economică in Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern., 23-24 septembrie 2016. Chişinău: ASEM,, 2016, pp. 112-117. ISBN 978-9975-75-842-0
 3. Moraru, M., Todoroi D. “Suggestions on the adapta ble implementati on of the neg atives entiments in robots.” In: 25 de ani de reformă economică in Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern., 23-24 septembrie 2016. Chişinău: ASEM,, 2016, pp. 117-125. ISBN 978-9975-75-842-0
 4. Todoroi, D. “Positive & Negative Sensual ROBO-intelligence with creativity, temperament & emotions.“, Society Consciousness Computers, Volume 3, Bacău-Bucureşti-Boston-Chicago-Chişinău-Cluj Napoca-Iaşi-Los Angeles, May 2016, Alma Mater Publishing House, Bacău, pp. 13-14, ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
 5. Slobodean, A., Todoroi, N., Todoroi D. “Moldavian cloisters – Romanian Mind, Intellect and Soul”, Society Consciousness Computers, Volume 3, Bacău-Bucureşti-Boston-Chicago-Chişinău-Cluj Napoca-Iaşi-Los Angeles, May 2016, Alma Mater Publishing House, Bacău, pp. 55-77, ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
 6. Moraru, M., Todoroi D., “About implementation of  Pandora gifts in ROBO-intelligences”, Society Consciousness Computers, Volume 3, Bacău-Bucureşti-Boston-Chicago-Chişinău-Cluj Napoca-Iaşi-Los Angeles, May 2016, Alma Mater Publishing House, Bacău, pp. 78-87, ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
 7. Todoroi, D., Nechita, E., Carapostol, V., Todoroi, N-D., Micuşa, D-D., Micuşa, D-V., Kountchev, R., Kanchev, A., “Social Sustainability in the South-East part of European Community”, Society Consciousness Computers, Volume 3, Bacău-Bucureşti-Boston-Chicago-Chişinău-Cluj Napoca-Iaşi-Los Angeles, May 2016, Alma Mater Publishing House, Bacău, pp. 133-137, ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
 8. Todoroi, D., Nechita, E., “Conscience Society Creation. Robot’s Emotions”, Society Consciousness Computers, Volume 3, Bacău-Bucureşti-Boston-Chicago-Chişinău-Cluj Napoca-Iaşi-Los Angeles, May 2016, Alma Mater Publishing House, Bacău, pp. 138-144, ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
 9. Guglea, D., Todoroi, D., “Pellets factory for Energy Sustainability of Moldova”, Society Consciousness Computers, Volume 3, Bacău-Bucureşti-Boston-Chicago-Chişinău-Cluj Napoca-Iaşi-Los Angeles, May 2016, Alma Mater Publishing House, Bacău, pp. 146-154, ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
 10. Slobozeanu, V., Todoroi, D., “Rural tourism Agency ”Ţărăncuţa”, Society Consciousness Computers, Volume 3, Bacău-Bucureşti-Boston-Chicago-Chişinău-Cluj Napoca-Iaşi-Los Angeles, May 2016, Alma Mater Publishing House, Bacău, pp. 167-171, ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
 11. Bulat, P., Covalenco, I., Todoroi, D., “Solar Energy Network in Moldova”, Society Consciousness Computers, Volume 3, Bacău-Bucureşti-Boston-Chicago-Chişinău-Cluj Napoca-Iaşi-Los Angeles, May 2016, Alma Mater Publishing House, Bacău, pp. 171-174, ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
 12. Todoroi, D., Nechita, E., Ţurcanu, A., Micuşa, D. D., Todoroi, Z., Micuşa, D.V., Mihov, G., Carapostol, V., Todoroi, N., Belinski, D. „Anti-Migration Management in the Rural Sector of the Republic of Moldova”, In Proc. of the 5th International Conference on Mathematical Modelling, Optimisation and Information Technologies, Vol. I, Chişinău, Evrica, March 22-25, 2016, pp. 345 – 361. ISBN 978-9975-62-364-3, ISBN 978-9975-3099-8-1