Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Tehnologii Informaționale"

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59
bloc B, et. 3, bir. 307, 308

 
catedra.ti@ase.md

 
022-402-948 - secretariat
022-402-947 - șef-catedră
Catedra activează în următoarele direcţii de cercetare ştiinţifică:

1. Mijloace adaptabile de programare.
Sunt cercetate şi elaborate mecanismele (ADAPTORII) de interacţiuni adaptabile om-maşină pe axele: limbaj, procesor, date, acţiuni, definire şi apel din punctul de vedere a utilizării lor în practica programării adaptabile. Tehnologia programării adaptabile constituie o nouă direcţie în elaborarea şelurilor sistemelor de programare de perspectivă şi este derivată în tehnologia programării adaptabile prin extindere şi prin reducere.

2. Procesarea limbajului natural.
Scopul cercetării constă în crearea dicţionarului enciclopedic ilustrat computerizat DEI MULTIMEDIA, care în condiţiile unei societăţi informaţionale şi a cunoaşterii poate fi accesat rapid, eficient şi la nivel internaţional. Dicţionarul DEI MULTIMEDIA este completat cu informaţie multimedia de tip text, audio, imagini şi video. El este un sistem care facilitează procesul de acumulare şi difuzare al informaţiei în limba română.

Proiectul în cauză a fost început în anul 2000, implicaţi în realizarea lui fiind peste 50 de studenţi, laboranţi, doctoranzi, ingineri şi profesori din ASEM. Sistemul DEI MULTIMEDIA este transmis în 2006 Consorţiului pentru Informatizarea Limbii Române (preşedinte, – prof. univ., dr. Dan Cristea, UAIC, Iaşi, România) pentru evoluare şi implementare.

3. Sisteme de instruire, asistate de calculator.
Cercetările în domeniul SIAC cuprind analiza proceselor de testare şi autotestare a cunoştinţelor din sistemele de instruire, asistată de calculator în baza unui subsistem cu titlul de SuperTest. Subsistemul SuperTest se utilizează cu succes în Academia de Studii Economice din Moldova. Recent, subsistemul el a fost implementat şi în Universitatea din Bacău, România. Se analizează perspectivele de evaluare a acestui tip de sistem din perspectiva societăţilor informaţionale şi a cunoaşterii.

4. Implementarea sistemelor informatice în economia naţională.
Se analizează şi se discută instruirea informatică de bază la specialităţile economice din ASEM în vederea implementării cu succes a sistemului educaţional în corespundere cu Procesul de la Bologna şi a Proiectului „Europa informaţională III”. Împreună cu colegii din Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi şi Universitatea din Bacău, este elaborată Seria IEE, compusă din 11 cărţi în limbile română şi engleză, pentru susţinerea procesului de înalte studii informatice în Moldova şi România.

În cadrul cercetărilor, efectuate de tinerii cercetători ai Catedrei în colaborare cu instituţiile cu care Catedra „Bazele informaticii economice”are relaţii, în ultimii ani au fost susţinute 6 teze de doctor în informatică: Elena Nechita, Bacău, România; Sabin Corneliu Buraga, Iaşi, România; Daniele Dudău, Lille, Franţa; Luminiţa Chiran, Veneţia, Italia; Gloria Cerasela Crişan, Bacău, România; Sreriu Creţu, Chişinău, R. Moldova.

Evaluarea cercetărilor ştiinţifice ale Catedrei sunt examinate şi evoluate prin intermediul Seminarului ştiinţific „Sisteme de informatizare şi dezvoltare a societăţii secolului XXI”. Conducător ştiinţific al doctoranzilor, coordonator al direcţiilor de cercetare susnumite şi preşedinte al Seminarului este Dumitru Todoroi, prof. univ., dr. hab., membru corespondent al ARA, laureat al Premiului „Grigore MOISIL” în informatica economică.