Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Date de contact

 

http://csie.ase.md

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 401

 

csie@ase.md

 

(22) 40 29 72

Activitatea profesional-didactică în cadrul facultăţii este asigurata de catedrele: