Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Contabilitate

Pentru organizarea mai eficientă a procesului instructiv-educativ, începând cu luna septembrie 2016, în calitate de îndrumător al grupelor academice la facultatea Contabilitate au fost desemnați, după cum urmează:

CON – 161 (rom) – conf. univ., dr., Bajan Maia, catedra Contabilitate și Analiză Economică
CON - 162 (rom) - lector sup. univ., Caraman Stela, catedra Contabilitate și Audit
CON - 163 (rom) - conf. univ., dr., Muntean Neli, catedra Contabilitate și Analiză Economică
CON - 164 (rom) - conf. univ., dr., Cușmăunsă Rodica, catedra Contabilitate și Audit
CON - 165 (rom) - conf. univ., dr., Dragomir Natalia, catedra Contabilitate și Audit
CON - 16Ș (rom) - lector sup. univ., Țurcan Ludmila, catedra Contabilitate și Analiză Economică
CON - 171 (rom) - lector univ., Bugan Corneliu, catedra Contabilitate și Audit
CON - 172 (rom) - lector univ., Bordeianu Olga, catedra Contabilitate și Audit

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68