Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Contabilitate

Organul suprem de conducere al Facultăţii Contabilitate este Consiliul facultăţii alcătuit din 19 membri, din care 17 cadre didactice şi 2 reprezentanţi ai studenţilor.

<td

Președinte
1 Grigoroi Lilia Dr., conf. univ. Decan
Vicepreședinte
2 Muntean Neli Dr., conf. univ. Prodecan
Secretar
3 Badicu Galina Dr., lector superior Catedra Contabilitate și analiză economică
Membri
4 Bajan Maia Dr., conf. univ. Prodecan
5 Popovici Angela Dr., conf. univ. Șef-catedră Contabilitate și audit
6 Lazari Liliana Dr., conf. univ. Șef-catedră Contabilitate și analiză economică
7 Nani Mihail Dr., conf. univ. Catedra Contabilitate și audit
8 Bajerean Eudochia Dr., conf. univ. Catedra Contabilitate și audit
9 Grabarovschi Ludmila Dr., conf. univ. Catedra Contabilitate și audit
10 Grumeza Dumitru Dr., lect. univ. sup. Catedra Contabilitate și audit
11 Cușmăunsă Rodica Dr., conf. univ. Catedra Contabilitate și audit
12 Caraman Stela Lector superior Catedra Contabilitate și audit
13 Harea Ruslan Dr., conf. univ. Catedra Contabilitate și analiză economică
14 Țiriulnicova Natalia Dr., conf. univ. Catedra Contabilitate și analiză economică
15 Mihailă Svetlana Dr., lect. univ. sup. Catedra Contabilitate și analiză economică
16 Chirilov Nelea Dr., lect. univ. sup. Catedra Contabilitate și analiză economică
17 Pruteanu Cătălina Student Președintele Biroului Sindical Studențesc, CON-154
18 Șuletea Dumitrița Student anul II
19 Primblas Daniel Student anul III
20 Bîtlan Corina Student anul III
21 Sorici Adriana Student anul II
Comitetul facultăţii Contabilitate pentru asigurarea calităţii:
  • Grigoroi Lilia – preşedintele, decanul facultăţii, dr., conf.;
  • Muntean Neli – prodecanul facultății, dr., conf.;
  • Popovici Angela – şef catedră Contabilitate și audit,dr., conf.;
  • Lazari Liliana – şef catedra Contabilitate și analiză economică, dr., conf.