Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. Căpriana, 50
bloc C, et. 3, bir. 325, 326

 
catedra.cae@ase.md

 
 022-402-760 - secretariat
022-402-759 - șef-catedră
022-402-860, 022-402-762 cadrele didactice ale catedrei

Cadrele didactice ale catedrei Contabilitate și Analiză Economică sunt într-o continuă perfecționare prin efectuarea stagiilor atât în cadrul entităților, cât și în cadrul instituțiilor:

Activitatea de stagiere în cadrul entităților a cadrelor didactice ale catedrei Contabilitate şi analiză economică
PersoanaEntitateaPerioada
Anul de studii 2014 – 2015
Bajan Maia stagiu de dezvoltare profesională la entitatea  SA „Lismar-Ven” 01.06 – 22.06.2015
Ţurcan Ludmila stagiu de dezvoltare profesională la entitatea SRL „Cinci Stele Tur” 12.05 – 26.05.2015
Lazari Liliana stagiu de dezvoltare profesională la entitatea SRL „Top-Broker” 01.06 – 21.06.2015
Gherasimov Mihail stagiu de dezvoltare profesională la entitatea SRL „Artintimi” 11.05 – 22.05.2015
Chirilov Nelea stagiu de dezvoltare profesională la entitatea  SA „Zorile” 01.03 – 31.03.2015
Lazari Liliana Centrul pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale, CFRR, Baku, Azerbaijan 20.05 – 21.05.2015
Gherasimov Mihail stagiu de dezvoltare profesională la entitatea SRL „Milenium Agro” 16.02 – 27.02.2015
Bădicu Galina stagiu de dezvoltare profesională la entitatea SRL „Nanuna” SC 02.02 – 28.02.2015
Erhan Lica stagiu de dezvoltare profesională la entitatea ,,Erh-Trans” SRL 20.11 – 10.12.2014.
Mihaila Svetlana stagiu de dezvoltare profesională la entitatea la ,,Nona-Auto Consult” SRL 20.11 – 10.12.2014
Dutca Daniela stagiu de dezvoltare profesională la entitatea Î.M. „MicroInvest” SRL 17.11 – 17.12.2014
Lazari Liliana stagiu de dezvoltare profesională la entitatea Compania de Audit „Evidenţa Internaţională” 27.06 – 05.06.2014
Paladi Valentina Centrul pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale, CFRR, Tbilisi, Georgia 08.09 – 09.09.2014
Anul de studii 2015 – 2016
Călugăreanu Diana stagiu de dezvoltare profesională la entitatea  SRL „Langera” 14.09 – 25.09.2015
Gherasimov Mihail stagiu de dezvoltare profesională în cadrul Biroului Asociat de Avocaţi ,,Durleşteanu & Partners”  04.01 – 15.01.2016
Bajan Maia stagiu de dezvoltare profesională la entitatea  SRL „Umbrela Verde” 18.01 – 04.02.2016
Activitatea de stagiere în cadrul instituțiilor a cadrelor didactice ale catedrei Contabilitate şi analiză economică
PersoanaInstituţia de învăţămîntPerioada
Anul de studii 2014 – 2015
Muntean Neli Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 09.03 – 14.03.2015
Braşoveanu Adriana Universitatea ASE Bucureşti 01.05 – 31.05.2015
Călugăreanu Diana  Universitatea ASE Bucureşti 01.06 – 30.06.2015
Cojocari Ala Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 11.05 – 25.05.2015
Ghedrovici Olesea ACCA&IAAER Paper Development Workshop, Universitatea din Florenţia, Italia 13.11 – 15.11.2014

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68