Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Contabilitate și Analiză Economică"

conf 020415

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. Căpriana, 50
bloc C, et. 3, bir. 325, 326

 
catedra.cae@ase.md

 
 022-402-760 - secretariat
022-402-759 - șef-catedră
022-402-860, 022-402-762 cadrele didactice ale catedrei
Conferințe Științifice Internaționale și Naționale
organizate de catedra Contabilitate și Analiză Economică
Conferința Științifică
Internațională
CONTABILITATEA și PROFESIA CONTABILĂ în era provocărilor 5-6 aprilie 2017
Conferința Științifică
Internațională studențească
Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători 17 martie 2017
Conferința Științifică
Internațională
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale 01 aprilie 2016
Conferința Științifică
Internațională
Contabilitatea, auditul şi analiza economică între conformitate, schimbare şi aşteptări 02 aprilie 2015
Conferința Științifică
Internațională
Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile 04 aprilie 2014
Conferința Științifică
Națională
Predarea disciplinelor  de contabilitate, audit şi analiza economică în contextul  noilor reglementări 27 februarie 2014
Conferința Științifică
Internațională
Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări 05 aprilie 2013
Conferința Științifică
Internațională
Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pe viitor 04 aprilie 2012