Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

În cadrul Facultății Business și Administrarea Afacerilor au fost create  2  centre de cercetare:

Centrul de economie aplicată şi management

Director: Serduni Sergiu, conf. univ., dr.
Contact. 22 402 736, catedra Management, bir. 709, bl. A

Centrul de marketing şi sociologie aplicată

Director: Melnic Igor, conf. univ., dr.
Contact. 22 402 816, catedra Marketing și Logistică, bir. 401, bl. A

 

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68