Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Marketing și Logistică"