Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Activitatea profesional-didactică în cadrul facultăţii este asigurata de departamentele:

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68