Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Președintele AȘM, academicianul Gheorghe Duca și rectorul ASEM, academicianul Grigore Belostecinic au fost oaspeții profesorului universitar, dr. Ion Petrescu, membru de onoare al AȘM și Doctor Honoris Causa al ASEM, creatorul Școlii româneşti de management din Braşov, autor şi coautor a 118 cărţi de prestigiu şi mare utilitate din domeniul managementului cercetării ştiinţifice, dar şi didacticii universitare, care, la 4 februarie 2018, a pășit pragul nonagenarilor.

Apreciind cu responsabilitate şi consideraţie contribuţiile prof. Ion Petrescu, deschizător de drumuri în domeniul managementului, oaspeții de la Chișinău i-au exprimat cele mai calde cuvinte de felicitare, însoţite de urările de sănătate, succese şi satisfacţii conforme efortului pe care îl depune nonagenarul pentru dezvoltarea ştiinţei manageriale naţionale şi mondiale.

Prof. Ion Petrescu obișnuiește să marcheze aniversările sale cu lansări de carte și anul acesta nu a fost o excepție.

2018 va rămâne în istoria nonagenarului cu cea mai recentă lucrare a sa: „Psihologia nonagenarului în confruntarea cu propria vârstă”.

Potrivit Serviciului de presă al AȘM, profesorul a mărturisit că în urmă cu 23 de ani, mai precis, la 4 februarie 1995, a depus în faţa cititorilor săi jurământul ştiinţifico-managerial că în fiecare an, de 4 februarie, va aşeza în mâinile cititorilor o carte de management. Și-a îndeplinit cu stricteţe jurământul în fiecare din cei 23 de ani care s-au scurs. În fiecare an, de 4 februarie a dăruit literaturii româneşti de specialitate și cititorului brașovean, și nu numai, primele apariţii necesare.

Potrivit autorului, ”Recenta carte este interesantă din punct de vedere ştiinţific și utilă din punct de vedere practic. Ea are ca temă nonagenarul și psihologia acestuia. Este scrisă de un doctor în psihologie al Universității din Bucureşti, diplomat în anul 1976, care de mai bine de patru decenii îmbină cercetările de economie cu cele de psihologie, cantonate pe tărâmul managementului. „Cartea este scrisă însă din perspectiva unui nonagenar, cercetător al tainelor psihologiei propriei vârste. Din date temeinic confirmate de către mulţi specialişti în bibliologie, cartea de faţă este prima care apare în literatura de specialitate naţională, europeană și mondială. Motivaţia poate îmbrăca următoarea formulare: sau nici un doctor în psihologie nu a ajuns la vârsta de 90 de ani, precum autorul semnatar al acestei cărţi ori, dacă a ajuns, puterea mentală, fizică morală nu i-a mai permis aşa cum mi s-a permis mie călătorul investigatorul „pe teren nebătătorit de alţii”, scrie autorul în introducerea lucrării, mulțumind cititorului, pentru că se simte zilnic împlinit, gândindu-se că a reuşit să-i vorbească și de această dată.”

 

Sursa foto: www.asm.md