Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Comisia de concurs a evaluat  dosarele înaintate la cea de-a  XV-a ediție a concursului ”Cel mai bun student al ASEM - 2017” și a anunțat rezultatele.

Astfel, pe locul III s-au clasat:

  • Valeria RACU (an. III., Licență, Finanțe)
  • Stanislav IAROVOI (an. III, Licență, Finanțe)
  • Sabina MISTREAN (an. III, Licență, Business și Administrarea Afacerilor)
  • Cătălina BARAC (an. II, Licență, Contabilitate)
Locul II
  • Irina OROȘAN (an. III, Licență, Finanțe)
  • Eugenia AVRAM (an. IV, Licență, Drept)
  • Cătălina PLATON (an. III, Licență, EMREI)
Premiul I
  • Gabriela MATEI (an. I, Masterat, ȘMEEB)
  • Cornelia MELNIC (an. IV, Licență, Drept)
Premiul Mare
  • Augustin IGNATOV (an. I, ȘMEEB)

Comisia de concurs din acest an, în componența Angelei SOLCAN (decan BAA), Ludmila Cobzari (Decan Finanțe) și Olga Spînu (câștigătoarea Premiului I la ediția precedentă a Concursului), au remarcat calitatea înaltă a celor 43 de dosare înscrise în competiție.

La evaluarea dosarelor concurenţilor s-a ţinut cont de media academică, activităţile extracurriculare, inclusiv cele ştiinţifice, precum şi participarea fiecărui student în diverse activităţi ce ţin de promovarea imaginii ASEM.

Festivitatea de premiere a învingătorilor Concursului ”Cel mai bun student al ASEM - 2017” va avea loc pe 22 decembrie, în cadrul Ședinței  Senatului ASEM.