Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Viorica ZAPOROJAN

Viorica ZAPOROJAN
Dr., conf. univ.
Contabilitate și Audit

Născută la 24 februarie 1979, în or. Edineţ.

Specialist în domeniul contabilităţii.

Angajată la ASEM din anul 2003. A absolvit Facultatea de Contabilitate în anul 2001, masteratul la specializarea Contabilitate şi auditul firmei, ASEM, în anul 2002, şi-a terminat studiile de doctorat la ASEM în anul 2008, Doctor în economie (2008), lector superior (2009). Membru al Consiliului Facultăţii Contabilitate.

Discipline predate: Contabilitatea managerială, Contabilitatea internaţională.

A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al economiei naţionale în domeniul contabilităţii manageriale, contabilităţii financiare prin intermediul firmelor de consultanţă economică.

A participat la proiecte internaţionale în domeniul educaţiei contabile. A avut stagii peste hotare şi participări la conferinţe internaţionale organizate atât în ţară, cât şi peste hotare.

Peste 9 publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi România.