Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Tatiana MIȘOVA

Tatiana MIȘOVA
Dr., conf. univ
Contabilitate și Audit
Membru al Consiliului Facultătii „Contabilitate”

Născută la 21 februarie 1949 în Chișinău.

Specialist în domeniul contabilității și tehnologiilor informaționale. Angajată în cadrul ASEM din 1991. În anul 1970 a absolvit Institutul Politehnic din Chișinău (facultatea „Inginerie şi economie”), doctorand la Institutul Financiar din Moscova (1976–1979). Doctor în economie (1980), conferenţiar universitar (1992). A activat în funcția de decan al facultății „Studii Teoretice Generale” (1991), decan al facultății „Contabilitate” (1998), prorector pentru învățământ cu frecvență redusă și formare continuă (2003-2013), membru al Senatului ASEM (1991-2013).

Discipline predate: Bazele contabilității, Contabilitatea managerială, Tehnologii informaționale în contabilitate pentru studenții ciclului I, precum și Sisteme informaționale în contabilitate pentru studenții ciclului II.

Contribuie la pregătirea contabililor în scopul familiarizării acestora cu sistemele informaționale contabile în cadrul centrelor de formare continuă deschise de ASEM. Administrează implementarea elementelor învățământului la distanță în cadrul procesului de predare a diverselor discipline pentru studenți, indiferent de forma de studii.

Participă la proiectele naționale și internaționale de perfecționare a metodelor de studii. Din anul 2008 participă la proiectul ”Tempus 1-2008-1-FR JPAES” pe problemele transferului de cunoștințe către mediul profesional, promovat de consorțiul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova.

Rezultatele cercetărilor științifice și metodologice sunt comunicate în cadrul conferințelor naționale și internaționale. Articole pe baza acestor comunicate au fost publicate în Moldova, România, Rusia, Bulgaria, Franța, Bielorusia.

A publicat peste 50 de lucrări științifice. Autor al culegerii de probleme pentru disciplina Bazele contabilității (2005).