Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pavel TOSTOGAN

Pavel TOSTOGAN
Dr., conf. univ.
Contabilitate și Audit

Născut la 27 ianuarie 1951, în satul Camâşovca, r-nul Izmail, regiunea Odesa, Ucraina.

A absolvit Tehnicumul Financiar-economic din Chişinău (1971), Institutul financiar-economic din Leningrad (1976), şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul de Finanţe din Moscova (1984).

Doctor în economie (1984), conferenţiar universitar (1994).

Angajat la ASEM din anul 1991.

Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară.

Alte activităţi:
 • membru al Consiliului Naţional de coordonare pentru examinarea şi avizarea proiectelor actelor normative din domeniul contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ (2008 – prezent),
 • membru al Consiliului metodologic-consultativ privind evidenţa contabilă în economia naţională a Republicii Moldova (1999-2008),
 • coordonator al grupului de lucru pentru elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (1996-2000),
 • redactor-şef al revistei practico-ştiinţifice „Contabilitate şi audit” (1995 – prezent)
 • membru al Consiliului consultativ pe lângă Curtea de Conturi a Republicii Moldova (2012 – prezent);
 • membru al Consiliului Consultativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (2013 – prezent);
 • membru al Grupului de lucru pentru elaborarea SNC „Cheltuieli” şi SNC „Contracte de construcţii” (2011 – 2013)
Distincţii şi menţiuni:
 • ordinul "Gloria muncii" (2013);
 • diploma Guvernului cu ocazia aniversării a jubileului 20 de ani ASEM;
 • diploma ACAP cu ocazia Zilei profesionale a contabilului (2012);
 • diplomă a Ministerului finanţelor pentru contribuţia adusă în edificarea sistemului contabil al Republicii Moldova (2013)
Stagii ştiinţifico-didactice:
 • cursuri de studiere a sistemului contabil în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (Grecia, Atena);
 • proiectul de studiere a sistemului european de contabilitate în Franţa şi Spania;
 • stagiul de perfecţionare „Studierea micului business în SUA” (Universitatea din or. Omaha, statul Nebrasca).

Peste 100 de publicaţii în domeniul contabilităţii şi fiscalităţii, inclusiv manualul Contabilitatea financiară (2003, în colab.).