Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Olga BORDEIANU

Olga BORDEIANU
Lector superior
Contabilitate și Audit

Născută la 12 octombrie 1977, în or. Dubăsari.

Angajată la ASEM din anul 1999. A absolvit Facultatea „Contabilitate” a Academiei de Studii Economice din Moldova în anul 1999, masteratul la ASEM, în anul 2002, specialitatea „Contabilitatea şi auditul firmei”, şi-a făcut studiile de doctorat la Academia de Studii Economice din Moldova în perioada 2003-2010, la specialitatea „Evidenţă contabilă, controlul şi analiza activităţii economice”.

Lector superior la Catedra „Contabilitate şi audit”, Facultatea „Contabilitate”.

Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Contabilitate managerială, Audit financiar, Audit intern – la Ciclul I. Licenţă.

A participat la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice internaţionale, a publicat o serie de articole, din care menţionăm: „Unele aspecte privind clasificarea creanţelor şi a datoriilor”, „Unele aspecte privind contabilitatea creanţelor şi datoriilor în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaţiilor cursurilor monedelor străine”, „Unele aspecte în gestiunea şi contabilitatea creanţelor”. Contabil practician.