Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Natalia ZLATINA

Natalia ZLATINA
Dr., conf. univ.
Contabilitate și Audit

Născută la 18 iulie 1959, în satul Dmitrievka, regiunea Odesa, Ucraina.

Specialist în domeniul contabilităţii. Angajată la ASEM din anul 1991.

A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova în anul 1981, şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul de Finanţe din Moscova în perioada 1984-1987, doctor în economie, conferenţiar universitar.

Discipline predate: Bazele contabilităţii şi Contabilitate în comerţ – la Ciclul I. Licenţă; Contabilitate managerială avansată – la Ciclul II. Masterat.

Participă, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al economiei naţionale în domeniul Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, contabilităţii manageriale, contabilităţii financiare, managementului financiar prin intermediul Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova.

Autoare şi participantă la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma sistemului contabil în Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în Austria, Estonia, Grecia, România, Georgia, Ucraina. Peste 70 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, România, Rusia; coautoare a manualelor: Contabilitate financiară (2003), Финансовый учет (2004), Aplicaţii la Contabilitatea financiară - I (2016).