Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Natalia DRAGOMIR

Natalia DRAGOMIR
Dr., conf. univ.
Contabilitate și Audit

Născută la 16 octombrie 1961, în orăşelul Slobozia. Specialist în domeniul contabilităţii. Angajat la ASEM din 1994. A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova în anul 1984, şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul Economiei Agrare al Academiei Ştiinţelor Agrare al Ucrainei (Kiev) în anul 1994 (înainte de termen). Doctor în economie (1994), conferenţiar universitar (2003).

A elaborat programe analitice şi cursurile de prelegeri la disciplinele: Bazele contabilităţii (din 2003), Contabilitatea bancară (din 1994) – la Ciclul I. Licenţă; Organizarea contabilităţii (din 2010) – la Ciclul II. Masterat.

A participat la realizarea proiectului de investiţii şi servicii rurale al Guvernului RM şi Băncii Mondiale în funcţia de consultant în domeniul contabilităţii bancare şi raportării financiare pentru elaborarea sistemului de contabilitate şi raportare pentru AEI& CFR (2001-2002). A avut stagii în cadrul Programului Internaţional „Managementul Bancar”, organizat de către Institutul Dezvoltării Economice a Băncii Mondiale (Kiev – 1996, 1997, Washington – 1997), Programului Internaţional de Contabilitate şi Audit (Chişinău – 1998, 1999).

A participat la diverse forumuri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice internaţionale, organizate în ţară şi peste hotare.

A publicat peste 40 de lucrări ştiinţifice, metodologice şi didactice, inclusiv: Учет расчетно-платежных операций в коммерческих банках (по курсу „Бухгалтерский учет в банках”); Задачник по Бухгалтерскому учету в банках şi alte cărţi, broşuri şi articole.

Coautor al SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale Asociaţiilor de economie şi împrumut” şi comentarii la el.

Membru al Consiliului „Cercetări şi consultaţii” al Institutului Bibliografic american (din 2002).