Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

nani1

Mihail NANI
Dr., conf. univ.,
Contabilitate și Audit

Născut la 2 aprilie 1961, în s. Leuşeni, r-nul Hânceşti.

Specialist în domeniul contabilităţii în instituţiile publice. Angajat la ASEM din anul 1996. A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova, în anul 1990. Doctor în economie (2000), conferenţiar universitar (2003).

Disciplina predată: Contabilitatea  instituţiilor publice – la Ciclul I. Licenţă.

Autor al notelor de curs „Contabilitatea în instituţiile publice” (2010) şi al problemarului „Culegeri de probleme şi teste la disciplina Contabilitatea în instituţiile publice” (2010).

Membru al Consiliului pentru Standardele de evidenţă contabilă în sectorul public de pe lîngă Ministerul finanţelor al Republicii Moldova.

A participat, în calitate de instructor, la perfecţionarea cadrelor economice din instituţiile bugetare (contabili, auditori) în domeniul Standardele de evidenţă contabilă în sectorul public.

Stagii ştiinţifico+didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice.

Autor a peste 40 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova