Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Mihail MANOLE

Mihail MANOLE
Dr., conf. univ.,
Contabilitate și Audit

Dr., conf. univ., Contabilitate și Audit Doctor în economie, conf. univ., catedră „Contabilitate şi audit”, ASEM.

Cursurile predate acoperă programele de licenţă şi masterat la disciplinile Audit financiar şi Audit financiar avansat.

1979 – 1982 aspirant  la facultatea de Economie a Universității de Stat “M.V Lomonosov “, Moscova.

Începând cu anul 1978 asistent la catedra „Contabilitate, analiza activităţii economice şi statistică”, facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova, iar din 1991 în componenţa Academiei de Studii Economice din Moldova în calitate de conferenţiar universitar.  Concomitent, în perioada 1993–1995, activează în proiectul „Piaţa capitalurilor”, compania internaţională de audit „Price Waterhouse” LLP,  ca conducător al grupului de lucru pentru elaborarea actelor normative în domeniile financiar, contabil, fiscal.

Din decembrie 1995 numit în calitate de vice-ministru al finanţelor, responsabil de reforma fiscală (elaborarea şi promovarea în Parlament a Codului fiscal, 1995-2002), reforma contabilă (elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate, în baza celor internaţionale, 1997- 2002), reforma activităţii de audit (elaborarea şi promovarea Legii privind activitatea de audit, 1996, implementarea Standardelor Naţionale de Audit, în baza celor internaţionale, 2000), reforme care au stat la baza trecerii Republicii Moldova de la economia centralizată (socialistă), la  economia de piaţă (capitalistă).În anii 1999 – 2001 a deţinut funcţia de Preşedinte al Consiliului BC „Banca de Economii”SA. În decembrie 1999 este numit în funcţia de ministru al finanţelor.

Între mai 2002 - iunie 2006 a deţinut funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Moldova în SUA, Canada şi Statele Unite Mexicane, Reprezentantul special al Republicii Moldova pe lângă Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, Washington.

În iulie 2004, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova este acordat gradul diplomatic de ambasador.