Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Maria RATCOV

Maria RATCOV
Lector superior, auditor
Contabilitate și Audit

Născută la 20 septembrie 1968, în s. Zahoreni, r-nul Rezina.

Specialist în domeniul contabilităţii şi auditului. Angajată la ASEM din anul 1997.

A absolvit Tehnicumul de Economie şi Finanţe din Chişinău în anul 1986, ulterior –Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova, cu diplomă de menţiune, în anul 1990 şi Masteratul în Administrarea Afacerilor (MBA) Universitatea New Port, USA.

Perfecţionarea calificării în domeniul economiei, contabilităţii şi managementului în companii peste hotare ca participant la Programul de Stat Marshall Plan – Polonia, Slovenia, Germania.

Discipline predate:Contabilitatea Managerială, Control de gestiune, Audit financiar, Audit intern, Particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale – la Ciclul I. Licenţă.

Membru al Consiliului coordonator al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (2010-2011).

Membru al grupului de lucru privind elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (anii 2010-2011).

A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al economiei naţionale în domeniul Standardelor Naţionale de Contabilitate şi implementării Codului Fiscal, contabilităţii manageriale, contabilităţii financiare, prin intermediul Agenţiei de Restructurare şi Asistenţă (ARIA) şi a proiectelor ODIMM de pe lângă Ministerul Economiei.

Activează în calitate de auditor din 1998 până în prezent, fiind director la Agenţia de Audit „Modern Audit” SRL.