Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Eudochia BAJEREAN

Eudochia BAJEREAN
Dr., conf. univ.
Contabilitate și Audit
Membru al Senatului ASEM

Născută la 16 mai 1950, în oraşul Sângerei.

Angajată la ASEM din 1991. A absolvit Tehnicumul Cooperatist din Moldova, în anul 1970, Şcoala de pregătire a instructorilor şi revizorilor din Moscova (1970-1971), Facultatea de Comerţ a Universităţii de Stat din Moldova, specialitatea Contabilitate (1973-1978), şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul de Economie Naţională din Belarus (1989). Doctor în economie (1989), conferenţiar universitar (1992).

  • Preşedinte al Băncii Comerciale „Basarabia” (1995-1996).
  • Director al Centrului financiar-bancar (1997).
  • Şef-catedră „Contabilitate şi Audit” (2003-2009).
  • Membru al Seminarului Ştiinţific de profil „Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare”.
  • Membru al Consiliului Consultativ de pe lângă Ministerul Finanţelor.
  • Pentru profesionalism înalt şi devotamentul manifestat în Sistemul de învăţământ, i s-au acordat Diplome de gratitudine de către ASEM, Diplome ale Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova în 2005, 2008, 2009.
  • Deţinătoare a Ordinului „Gloria Muncii” (2010).

Autoare şi participantă la proiecte naţionale şi internaţionale. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări. Peste 80 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, România, Ucraina, Belarus.

Autoare a manualelor „Основы бухгалтерского учета” (2003), Bazele contabilităţii (2004), manualului „Бухгалтерский учёт в торговле” (2011), „Contabilitatea în comerţ” (2013), a lucrărilor metodico-didactice „Основы бухгалтерского учета: задачи и тесты” (2005), „Contabilitatea în comerţ: aplicaţii şi teste” (200 ), Сборник задач по бухгалтерскому учёту в торговле (2012), „Practicum la disciplina contabilitatea în comerţ” (2012).