Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

 
Corneliu BUGAN

Corneliu BUGAN
Lector universitar
Contabilitate și Audit

Născut la 27 septembrie 1981, în or. Chişinău. Angajat la ASEM din anul 2006. A absolvit Facultatea de Economie, specialitatea Contabilitate şi Audit, a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, din or Bălţi, în anul 2003. A absolvit masteratul, la ASEM, în anul 2004. În prezent, doctorand la Facultatea Contabilitate a ASEM.

Discipline predate: Contabilitate în comerţ, Control de gestiune, Tehnologii informatice în contabilitate.

Membru al Asociatiei Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova.
Membru al Asociatiei Auditorilor si Consultantilor in Management din Republica Moldova.

Participant, în calitate de lector, la instruitrea cadrelor economice și pentru începători în domeniul Contabilității (Tehnologii informatice în contabilitate) prin intermediul Centrului de Instruire și Consultanță în Afaceri – MACIP.

Participant, în calitate de lector, la instruitrea cadrelor economice din sectorul real al economiei naționale în domeniul Tehnologiilor informaționale în contabilitate, prin intermediul Reprezentanţei Asociaţiei Obşteşti Hilfswerk Austria în Moldova în parteneriat cu Centrul CONTACT.

Coautor al manualului “Contabilitatea în comerț”, coautor al “Practicum la disciplina Contabilitate în comerț”

Activează în calitate de contabil-șef in cadrul unor entități din sectorul real al economiei naționale.

Participant la conferințe și simpozioane științifice internaționale. A publicat diverse articole în reviste de specialitate din Republica Moldova şi România.