Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Boris POSTOLACHI

Boris POSTOLACHI
Lector superior
Contabilitate și Audit

Născut la 15 mai 1976, în satul Parcani, raionul Soroca.

Specialist în domeniul contabilităţii şi controlului. Angajat la ASEM din 1998. A absolvit Facultatea „Contabilitate” a ASEM în anul 1998.

Prodecan al Facultăţii „Contabilitate” (1999-2003).

Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Contabilitate în comerţ, Contabilitate în organizaţiile necomerciale, Tehnologii informatice în contabilitate.

Autor al mai multor comunicări ştiinţifice în domeniul contabilităţii prezentate la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate în ţară şi în străinătate.

Stagiere la şcoala de vară în Bulgaria în anul 2012.

Alte activităţi: membru al Consiliului Facultăţii „Contabilitate”, membru al echipei auditului intern al ASEM, membru ACAP.