Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Ada ŞTAHOVSCHI

Ada ŞTAHOVSCHI
Dr., conf. univ.
Contabilitate și Audit

Născută la 1 martie 1958, în satul Horodişte, Donduşeni. Angajată la ASEM din anul 1998. A absolvitFacultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova, în anul 1980, şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul de Economie al Academiei de Ştiinţe din Moldova în perioada 1985-1989. Doctor în economie (1990), conferenţiar universitar (2003).

Discipline predate:Contabilitate bancară, Contabilitate internaţională, Audit şi control financiar bancar, Reglementare bancară. A scris peste 120 de lucrări ştiinţifice şi metodice, inclusiv 3 monografii şi 6 manuale.

Coautoare a manualelor: Международный учет (2007), Финансовый учет на предприятиях производственной сферы (2007), Contabilitatea financiară la întreprinderile complexului agroalimentar (2007), Contabilitate internaţională (2008), Contabilitate financiară şi de gestiune (2010).

Coautoare a monografiilor: Банковский менеджмент в начале ХХI века (2007), Organizarea managerială a serviciilor şi produselor bancare a României în perioada pre şi post aderării la Uniunea Europeană (2010), Aspecte ale reglementării activității bancare (2012).

A participat la diverse simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale din Republica Moldova, Ucraina, Armenia, Rusia, România.

În diverse perioade, a activat în calitate de contabil-şef al unei întreprinderi agricole, cercetător ştiinţific superior la Academia de Ştiinţă a Moldovei, funcţionar de stat la Curtea de Conturi, şef de secţie a unei bănci comerciale, şef al Catedrei „Bănci şi Burse de Valori”(ULIM), „Contabilitate şi Audit”(ULIM).