Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Silvia PÎRĂU

Silvia PÎRĂU
Lector universitar
Educaţie Fizică şi sport

Născută în anul 1974 la 13 decembrie r-nul Călăraşi, s. Nişcani. Specialist în domeniul „Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sport”. Angajată la ASEM din anul 1991 în calitate de laborant la catedra „Management general”. A absolvit în anul 1999 facultatea Management, a obţinut titlul de manager-economist în profil economie specializarea management. În anul 1999 a fost transferată în calitate de laborant superior la catedra „Educaţie fizică şi sport”. În anul 2009 a absolvit Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi sport, a obţinut titlul de Licenţiat în educaţie fizică şi sport, profilul educaţie fizică şi sport, specialitatea educaţie fizică şi sport. În prezent lector universitar la catedra „Educaţie fizică şi sport”, responsabil de selecţionatele de şah şi joc de dame ASEM.