Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Ludmila ISTRATI

Ludmila ISTRATI
Lector universitar
Educaţie Fizică şi sport

Născută la 29 iunie 1978 or. Chişinău. Angajată la ASEM în 2010. Specialist în domeniu „Educaţie fizică şi sport”. A absolvit facultatea de educaţie fizică şi sport la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport în anul 1999. A obţinut titlul de magistru în anul 2002 în domeniul teoria şi metodica educaţiei fizice. În prezent este doctoranda Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.

Antrenorul echipei sportive de aerobică ASEM. Arbitru de categorie naţională de aerobică. Peste 8 de publicaţii în reviste de specialitate şi culegerile diferitor conferinţe.